Soccer Eliteserien Wednesday, July 21st 2021 @ 13:00 Finished
Mjondalen 1 Game 1 Sarpsborg
Mjondalen SPREAD 0.50 -106 AVG SPREAD W%: 47.38 ROI: 5.07
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
-111 -0.50 SPREAD Sarpsborg AVG SPREAD W%: 48.26 ROI: 6.96
Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
Mjondalen MONEY 322 AVG MONEY W%: 47.74 ROI: 5.33
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46
Sarpsborg MONEY -110 AVG MONEY W%: 47.86 ROI: 3.21
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
OVER 2.50 124 AVG OVER W%: 47.72 ROI: 5.15
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2
UNDER O 2.50 -157 AVG UNDER W%: 49.66 ROI: 0.36
LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
DRAWLINE 220 AVG DRAWLINE W%: 47.12 ROI: 4.32
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87


Mjondalen 1 FirstHalf 0 Sarpsborg
Mjondalen SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Sarpsborg
Mjondalen MONEY 335
Sarpsborg MONEY 161 AVG MONEY W%: 47.84 ROI: 6.46
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46
OVER 1.00 115 AVG OVER W%: 47.17 ROI: 5.14
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14
UNDER O 1.00 -135 AVG UNDER W%: 47.51 ROI: 5.93
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93
DRAWLINE 105 AVG DRAWLINE W%: 46.1 ROI: 1.44
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44