American Hockey League
Wednesday, April 27th 2022 19:00
Finished
1 Game 6
Iowa Wild SPREAD -1.5 180 AVG SPREAD W%: 67.73 ROI: 32.38
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.97 Potsy's Picks W%: 68.67 ROI: 32.71 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 Cappers Access W%: 69.16 ROI: 31.69 Accu Picks W%: 67.87 ROI: 30.22 Potsy's Picks W%: 68.67 ROI: 32.71 Port Port Sports W%: 69.13 ROI: 33.15 Line Analyst W%: 70 ROI: 34.12 Johnny Goodtimes W%: 69.58 ROI: 34.37 Bryan Power W%: 69.46 ROI: 34.64 allan desrosiers W%: 70.05 ROI: 34.51 UNC Forever W%: 51.11 ROI: 20.29 Vegas Pipeline W%: 63.64 ROI: 27.58
Rockford Icehogs SPREAD 1.5
Iowa Wild MONEY -152
AVG MONEY W%: 68.08 ROI: 30.63
PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.77 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.97 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.6 Potsy's Picks W%: 68.67 ROI: 32.71 Line Analyst W%: 70 ROI: 34.12 Joyce Sterling W%: 70.07 ROI: 34.31 Johnny Goodtimes W%: 69.58 ROI: 34.37 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 Alan Boston W%: 70.34 ROI: 35.29 Adam Meyer W%: 68.71 ROI: 31.77 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86 Ultra Sports W%: 45.38 ROI: -14.98
Rockford Icehogs MONEY 115
AVG MONEY W%: 68.76 ROI: 32.34
Prime Time Sports Advisors W%: 81.95 ROI: 57.71 Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.8 Philly Godfather W%: 70.12 ROI: 34.95 Phil Steele W%: 69.83 ROI: 34.08 Johnny Goodtimes W%: 69.58 ROI: 34.37 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 Al DeMarco W%: 69.16 ROI: 32.12 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 Candela deportiva W%: 70.62 ROI: 35.96 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 Ace-Ace W%: 69.75 ROI: 33.36 A&I Service W%: 67.09 ROI: 28.98 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 Northcoast Power Plays W%: 38.3 ROI: -24.68
OVER 5.5 -115
AVG OVER W%: 68.85 ROI: 33.58
Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.97 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34 Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.09 Candela deportiva W%: 70.62 ROI: 35.96 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.6 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Potsy's Picks W%: 68.67 ROI: 32.71 Pick city W%: 69.7 ROI: 33.88 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Joyce Sterling W%: 70.07 ROI: 34.31 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.01 Cappers Access W%: 69.16 ROI: 31.69 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.8 Allen Eastman W%: 70.47 ROI: 35.26 allan desrosiers W%: 70.05 ROI: 34.51 Adam Meyer W%: 68.71 ROI: 31.77 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.39 ROI: 34.06 34paytonplace W%: 70.43 ROI: 35.53 UNC Forever W%: 51.11 ROI: 20.29 Vegas Pipeline W%: 63.64 ROI: 27.58
UNDER O 5.5 -115
AVG UNDER W%: 71.14 ROI: 36.88
Prime Time Sports Advisors W%: 81.95 ROI: 57.71 Preferred Picks W%: 82.04 ROI: 57.61 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Johnny Goodtimes W%: 69.58 ROI: 34.37 California Sports W%: 69.84 ROI: 35.1 C-Star Sports W%: 70.19 ROI: 34.39 ATSwins Lockclub W%: 69.7 ROI: 34.51 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 Alan Matthews W%: 69.83 ROI: 33.12 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 Accuscore W%: 67.64 ROI: 29.46 PPP W%: 69.87 ROI: 34.97 Pointwise W%: 69.51 ROI: 34.24 ATSwins Lockclub W%: 69.7 ROI: 34.51 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 Accuscore W%: 67.64 ROI: 29.46 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21

0 FirstPeriod 2
Iowa Wild SPREAD -0.5 155
Rockford Icehogs SPREAD 0.5
Iowa Wild MONEY -139
Rockford Icehogs MONEY 110
OVER 1.5 -120
UNDER O 1.5 -110

1 SecondPeriod 2
Iowa Wild SPREAD -0.5 140
Rockford Icehogs SPREAD 0.5
Iowa Wild MONEY -139
Rockford Icehogs MONEY 110
OVER 1.5 -170
UNDER O 1.5 130

0 ThirdPeriod 2
Iowa Wild SPREAD -0.5 135
Rockford Icehogs SPREAD 0.5
Iowa Wild MONEY -139
Rockford Icehogs MONEY 110
OVER 1.5 -165
UNDER O 1.5 125