Mexican Pacific League Wednesday, January 27th 2021 @ 21:00 Finished
Tomateros De Culiacan 4 Game 3 Naranjeros De Hermosillo
Tomateros De Culiacan SPREAD -1.5 102 AVG SPREAD W%: 47.25 ROI: 2.97
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.37 Brenda Katsaros W%: 46.74 ROI: 3.13 Anthony Dickson W%: 47.15 ROI: 4.65 Tony Stoffo W%: 46.32 ROI: 2.19 Seabass W%: 48.74 ROI: 7.78 Rizzo DiceUp W%: 48.26 ROI: 6.87 Indian Cowboy W%: 47.15 ROI: 4.71 The Shark W%: 47.76 ROI: -6.94
-131 1.5 SPREAD Naranjeros De Hermosillo AVG SPREAD W%: 47.22 ROI: 4.65
The Champ Picks W%: 46.98 ROI: 4.1 Root Trust W%: 47.91 ROI: 5.08 MVPLocks W%: 47.23 ROI: 4.54 Dave Malinsky W%: 47.05 ROI: 4.71
Tomateros De Culiacan MONEY -174 AVG MONEY W%: 46.49 ROI: 2.57
Shotgun Morane W%: 45.73 ROI: 1.14 Skipy Breaze W%: 46.17 ROI: 2.09 Jonathan Stone W%: 47.58 ROI: 4.48
Naranjeros De Hermosillo MONEY 142 AVG MONEY W%: 50.01 ROI: 3.25
Rob Vincily W%: 48.21 ROI: 6.47 John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06 Billy Coleman W%: 49.38 ROI: -5.07 Bill Hilton - Gameday W%: 55.04 ROI: 7.53
OVER 6.0 -121 AVG OVER W%: 47.19 ROI: 4.47
Jo Berger W%: 46.4 ROI: 1.89 Skipy Breaze W%: 46.17 ROI: 2.09 Brenda Katsaros W%: 46.74 ROI: 3.13 Seabass W%: 48.74 ROI: 7.78 LPW Sports Forecast W%: 47.88 ROI: 7.47
UNDER O 6.0 -108 AVG UNDER W%: 48.63 ROI: 5.02
SkyBluePicks W%: 47.61 ROI: 6.05 Kk Gg W%: 47.46 ROI: 5.1 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 4.94 Razor Sharp W%: 52.55 ROI: 4.07 THE RAINMAN W%: 47.81 ROI: 4.96