Soccer Primeira Liga Sunday, May 16th 2021 @ 10:00 Finished
Nacional 0 Game 3 Famalicao
Nacional SPREAD 0.50 103 AVG SPREAD W%: 47.1 ROI: 4.51
Tony Carlo W%: 46.48 ROI: 3.08 Kk Gg W%: 48.13 ROI: 6.95 Inside Corner W%: 46.69 ROI: 3.51
-122 -0.50 SPREAD Famalicao AVG SPREAD W%: 47.74 ROI: 1.2
Seabass W%: 48.88 ROI: 8.2 MVPLocks W%: 47.12 ROI: 4.24 Bookies Hunter W%: 46.15 ROI: -5.7 Mitch Wilson W%: 48.3 ROI: -2.25 John Anthony Sports W%: 48.21 ROI: -3.87
Nacional MONEY 314 AVG MONEY W%: 47.84 ROI: 5.9
Vegas Coverage W%: 48.24 ROI: 7.52 John Harrison W%: 47.44 ROI: 4.28
Famalicao MONEY -122 AVG MONEY W%: 47.35 ROI: 5.3
Playbook W%: 47.35 ROI: 5.3
OVER 2.50 -118 AVG OVER W%: 46.91 ROI: 3.25
Brenda Katsaros W%: 46.66 ROI: 3.1 Tony Stoffo W%: 46.58 ROI: 3.04 Gold Sheet LTS W%: 47.69 ROI: 5.27 Mr. Vegas W%: 46.72 ROI: 1.59
UNDER O 2.50 -102 AVG UNDER W%: 47.86 ROI: 5.76
Sports Gambling Hotline W%: 48.12 ROI: 6.14 Spartan 381 W%: 47.38 ROI: 4.13 Seabass W%: 48.88 ROI: 8.2 Rob Vincily W%: 48.23 ROI: 6.55 Alan Matthews W%: 46.68 ROI: 3.79
DRAWLINE 269 AVG DRAWLINE W%: 46.95 ROI: 4.19
Angi Benedetta W%: 46.31 ROI: 2.44 Anthony Dickson W%: 47.58 ROI: 5.94


Nacional 0 FirstHalf 1 Famalicao
Nacional SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Famalicao
Nacional MONEY 322
Famalicao MONEY 146
OVER 1.00 -124
UNDER O 1.00 104 AVG UNDER W%: 47.91 ROI: 6.5
Seabass W%: 48.88 ROI: 8.2 MVPLocks W%: 47.12 ROI: 4.24 LPW Sports Forecast W%: 47.73 ROI: 7.06
DRAWLINE 118 AVG DRAWLINE W%: 46.66 ROI: 3.1
Brenda Katsaros W%: 46.66 ROI: 3.1