Korea Baseball Organization
Friday, September 23rd 2022 08:30
Finished
5 Game 1
Kiwoom Heroes SPREAD -1.5 172 AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: 9.09
Las Vegas Sports Advisors W%: 48.54 ROI: 9.34 Larry Ness W%: 48.65 ROI: 8.27 Kelso Sturgeon W%: 48.01 ROI: 4.12 Bobby Cash W%: 49.61 ROI: 8.09 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.63 ROI: 5.59 Bill Hilton W%: 48 ROI: 5.74 Betting As A Business W%: 47.57 ROI: 5.84 ASI W%: 46.64 ROI: 2.68 Profit Bets W%: 63.46 ROI: 32.13
Doosan Bears SPREAD 1.5
Kiwoom Heroes MONEY -113
AVG MONEY W%: 46.77 ROI: 3.03
Playbook W%: 46.04 ROI: 1.76 Lenny Del Genio W%: 47.51 ROI: 4.3
Doosan Bears MONEY -117
AVG MONEY W%: 48.36 ROI: 6.08
Platinum W%: 46.99 ROI: 4.11 Chance Lockwood W%: 47.65 ROI: 5.12 Brandon Lee W%: 48.53 ROI: 9.14 Billy Hill W%: 47.95 ROI: 4.31 Bill Hilton - Gameday W%: 49.01 ROI: 10.73 Get Em And Bet Em Sports W%: 50 ROI: 3.06
OVER 7.5 -125
AVG OVER W%: 45.2 ROI: -0.25
Playbook W%: 46.04 ROI: 1.76 PlatinumPlaysWin W%: 48.85 ROI: 7.43 Charlie Sports W%: 49.6 ROI: 12.68 Bobby Wise W%: 49.15 ROI: 6.79 Bobby Cash W%: 49.61 ROI: 8.09 Bob Harvey W%: 49.33 ROI: 9.65 Bill Hilton W%: 48 ROI: 5.74 Betting As A Business W%: 47.57 ROI: 5.84 Asian Executive W%: 47 ROI: 3.56 ASA W%: 47.52 ROI: 6 Win Or Lose Sports Betting W%: 17.65 ROI: -64.82 StevieY W%: 42.11 ROI: -5.74
UNDER O 7.5 -105
AVG UNDER W%: 48.31 ROI: 7.31
PLATINUM SHEET W%: 48.75 ROI: 8.15 Lee Sterling W%: 48.52 ROI: 6.38 Champion Sports W%: 47.81 ROI: 5.81 Boston Blackie W%: 46.81 ROI: 4.06 Blasscyk W%: 49.28 ROI: 8.46 Billy Coleman W%: 47.8 ROI: 7.15 Bill Hilton - Gameday W%: 49.01 ROI: 10.73 Betting Resource W%: 48.91 ROI: 8.75 Arlon Sports W%: 47.9 ROI: 6.28