Major League Baseball
Friday, September 2nd 2022 20:10
NotFinished
Game
Chicago White Sox SPREAD 1.5 -150 AVG SPREAD W%: 68.9 ROI: 33
Port Port Sports W%: 69.3 ROI: 33.45 Pointwise Phone Service W%: 69.92 ROI: 33.65 Phil Steele W%: 70.06 ROI: 34.52 Linecrusher W%: 70.86 ROI: 36.49 Line Changers W%: 70.97 ROI: 36.27 Cal Sports W%: 70.03 ROI: 35.99 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.97 ROI: 34.36 Brett Atkins W%: 69.94 ROI: 34.18 60 Percent Guaranteed W%: 70.21 ROI: 35.27 5 Star Sports W%: 70.59 ROI: 35.29 5 Lines W%: 70.18 ROI: 34.72 2Halves2Win W%: 70.95 ROI: 36.13 #1 Sports W%: 71.23 ROI: 36.72 Scott Ferrall W%: 50 ROI: 5.07 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85
Minnesota Twins SPREAD -1.5
Chicago White Sox MONEY 118
AVG MONEY W%: 70.37 ROI: 35.27
Pointwise Phone Service W%: 69.92 ROI: 33.65 60 Percent Guaranteed W%: 70.21 ROI: 35.27 5 Star Sports W%: 70.59 ROI: 35.29 3G Sports W%: 70.26 ROI: 35.45 2 Minute Warning W%: 70.88 ROI: 36.69
Minnesota Twins MONEY -128
AVG MONEY W%: 69.49 ROI: 34.87
Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Pointwise Phones W%: 69.76 ROI: 35.11 PHD Picks W%: 69.98 ROI: 34.49 Cajun Sports W%: 70.57 ROI: 34.97 ATS Financial W%: 69.92 ROI: 34.93 Ats W%: 70.3 ROI: 34.86 Andrew Lange W%: 70.34 ROI: 35.36 Allen Eastman W%: 70.68 ROI: 35.57 allan desrosiers W%: 70.27 ROI: 34.94 All Star Sports W%: 69.73 ROI: 34.28 Alan Matthews W%: 69.95 ROI: 33.35 Tony George W%: 66.67 ROI: 24.88 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88
OVER 8.5 -100
AVG OVER W%: 66.95 ROI: 28.16
Prediction Machine W%: 72.94 ROI: 39.15 Power Plays W%: 70.39 ROI: 35.41 Linecrusher W%: 70.86 ROI: 36.49 Cap The Trap W%: 71.32 ROI: 36.86 Cal Sports W%: 70.03 ROI: 35.99 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.26 ROI: 35.81 C-Star Sports W%: 70.42 ROI: 34.85 5 Star Sports W%: 70.59 ROI: 35.29 Jack Clayton W%: 33.33 ROI: -41.11 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85
UNDER O 8.5 -120
AVG UNDER W%: 70.1 ROI: 34.8
Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Lenny Stevens W%: 69.94 ROI: 34.93 Cajun Sports Wire W%: 69.83 ROI: 34.25 Bryan Rosica W%: 70.12 ROI: 34.85 Brian Edwards W%: 70.53 ROI: 36.17 ATS Winners W%: 70.93 ROI: 37.15 ATS Financial W%: 69.92 ROI: 34.93 Andrew Lange W%: 70.34 ROI: 35.36 All Star Sports W%: 69.73 ROI: 34.28 Alan Matthews W%: 69.95 ROI: 33.35 Ace-Ace W%: 69.95 ROI: 33.76

FirstFiveInnings
Chicago White Sox SPREAD 0.5 -125
Minnesota Twins SPREAD -0.5
Chicago White Sox MONEY 120
Minnesota Twins MONEY -140
OVER 4.0 -120
UNDER O 4.0 -100

FirstInning
Chicago White Sox SPREAD 0.5 -360
Minnesota Twins SPREAD -0.5
Chicago White Sox MONEY 0
Minnesota Twins MONEY 0
OVER 1.5 230
UNDER O 1.5 -320