Soccer World Cup
Sunday, November 27th 2022 14:00
Finished
1 Game 1
Spain SPREAD 0.00 -122 AVG SPREAD W%: 48.85 ROI: 5.01
Las Vegas Hilton Contest W%: 48 ROI: 4.77 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.06 ROI: 7.07 Big Money W%: 47.68 ROI: 6.34 Big Al McMordie W%: 46.9 ROI: 3.71 Solid Gold Pick W%: 52.81 ROI: 5.72 Gamblers Data (premium) W%: 49.62 ROI: 2.46
Germany SPREAD 0.00
Spain MONEY 150
AVG MONEY W%: 48.81 ROI: 4.37
Las Vegas Hilton Contest W%: 48 ROI: 4.77 Brandon Lang W%: 47.46 ROI: 4.27 Asian Executive W%: 46.95 ROI: 2.72 Solid Gold Pick W%: 52.81 ROI: 5.72
Germany MONEY 175
AVG MONEY W%: 47.96 ROI: 7.52
Players Choice W%: 47.66 ROI: 6.15 BRAD WILTON W%: 48.32 ROI: 7.2 Bill Hilton - Gameday W%: 47.89 ROI: 9.22
OVER 2.50 -122
AVG OVER W%: 47.38 ROI: 4.87
PickTheRightBet W%: 47.57 ROI: 5.05 Late Winners W%: 47.75 ROI: 4.89 KBHoops W%: 46.78 ROI: 2.41 Champion Sports W%: 47.42 ROI: 4.16 Boston Blackie W%: 46.75 ROI: 4.43 Bookies Hunter W%: 47.51 ROI: 4.03 Bill Marzano W%: 48.47 ROI: 9 Bill Hilton W%: 47.21 ROI: 3.43 BigFella W%: 47.95 ROI: 6.85 Betting As A Business W%: 47.14 ROI: 4.65 ASA W%: 46.58 ROI: 4.62
UNDER O 2.50 -102
AVG UNDER W%: 53.7 ROI: 13.56
Keith Glantz W%: 48.3 ROI: 5.74 Charlotte Sports W%: 48.85 ROI: 7.74 BRAD WILTON W%: 48.32 ROI: 7.2 Bobby Wise W%: 47.99 ROI: 5.37 ARTHUR Ralph W%: 48.53 ROI: 7.36 Art Aronson W%: 47.78 ROI: 6.7 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.2 ROI: 34.59 PHD Picks W%: 69.66 ROI: 33.81
DRAWLINE 250
AVG DRAWLINE W%: 47.59 ROI: 5.44
Platinum W%: 46.9 ROI: 4.12 Pitbull W%: 47.7 ROI: 5.68 Jr Tips W%: 47.25 ROI: 5.12 Cappers Advantage W%: 47.38 ROI: 6.02 Bones W%: 48.09 ROI: 6.51 Big Punk W%: 47.7 ROI: 5.36 Bettors World W%: 48.1 ROI: 5.26

0 FirstHalf 0
Spain SPREAD 0.00 -118
Germany SPREAD 0.00
Spain MONEY 205
Germany MONEY 225
OVER 1.00 -122
UNDER O 1.00 102
DRAWLINE 125

Spain last 5 games
Oct 07
Nov 17
Mar 28
Mar 31

Germany last 5 games
Head to Head Last 5 games