Soccer World Cup
Sunday, November 27th 2022 14:00
Finished
1 Game 1
Spain SPREAD 0.00 -122 AVG SPREAD W%: 48.87 ROI: 5.05
Las Vegas Hilton Contest W%: 48 ROI: 4.72 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.15 ROI: 7.31 Big Money W%: 47.71 ROI: 6.44 Big Al McMordie W%: 46.92 ROI: 3.68 Solid Gold Pick W%: 52.81 ROI: 5.72 Gamblers Data (premium) W%: 49.62 ROI: 2.46
Germany SPREAD 0.00
Spain MONEY 150
AVG MONEY W%: 48.8 ROI: 4.33
Las Vegas Hilton Contest W%: 48 ROI: 4.72 Brandon Lang W%: 47.54 ROI: 4.47 Asian Executive W%: 46.86 ROI: 2.41 Solid Gold Pick W%: 52.81 ROI: 5.72
Germany MONEY 175
AVG MONEY W%: 48.01 ROI: 7.65
Players Choice W%: 47.71 ROI: 6.26 BRAD WILTON W%: 48.37 ROI: 7.29 Bill Hilton - Gameday W%: 47.94 ROI: 9.4
OVER 2.50 -122
AVG OVER W%: 47.42 ROI: 4.92
PickTheRightBet W%: 47.6 ROI: 5.1 Late Winners W%: 47.8 ROI: 4.99 KBHoops W%: 46.84 ROI: 2.52 Champion Sports W%: 47.4 ROI: 4.08 Boston Blackie W%: 46.74 ROI: 4.35 Bookies Hunter W%: 47.53 ROI: 3.99 Bill Marzano W%: 48.57 ROI: 9.15 Bill Hilton W%: 47.35 ROI: 3.72 BigFella W%: 47.98 ROI: 6.86 Betting As A Business W%: 47.21 ROI: 4.74 ASA W%: 46.62 ROI: 4.67
UNDER O 2.50 -102
AVG UNDER W%: 53.75 ROI: 13.67
Keith Glantz W%: 48.32 ROI: 5.76 Charlotte Sports W%: 48.91 ROI: 7.92 BRAD WILTON W%: 48.37 ROI: 7.29 Bobby Wise W%: 47.95 ROI: 5.35 ARTHUR Ralph W%: 48.6 ROI: 7.54 Art Aronson W%: 47.77 ROI: 6.71 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.77 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34
DRAWLINE 250
AVG DRAWLINE W%: 47.59 ROI: 5.44
Platinum W%: 46.85 ROI: 3.96 Pitbull W%: 47.71 ROI: 5.64 Jr Tips W%: 47.17 ROI: 5.01 Cappers Advantage W%: 47.33 ROI: 5.96 Bones W%: 48.16 ROI: 6.54 Big Punk W%: 47.76 ROI: 5.56 Bettors World W%: 48.17 ROI: 5.41

0 FirstHalf 0
Spain SPREAD 0.00 -118
Germany SPREAD 0.00
Spain MONEY 205
Germany MONEY 225
OVER 1.00 -122
UNDER O 1.00 102
DRAWLINE 125

Spain last 5 games
Oct 07
Nov 17
Mar 28
Mar 31

Germany last 5 games
Head to Head Last 5 games