Kontinental Hockey League Saturday, September 25th 2021 @ 10:00 Finished
Vityaz 4 Game 1 Amur Khabarovsk
Vityaz SPREAD -0.5 -109 AVG SPREAD W%: 48.08 ROI: 2.65
Yan Fillmore W%: 46.01 ROI: 0.87 Playbook W%: 47.52 ROI: 5.65 NSA LEGEND W%: 47.44 ROI: 4.74 Alan Matthews W%: 46.95 ROI: 4.15 Hawkeye Sports W%: 50.9 ROI: -3.06 Robert Ferringo W%: 49.68 ROI: 3.55
-110 0.5 SPREAD Amur Khabarovsk AVG SPREAD W%: 47.22 ROI: 4.61
Brenda Katsaros W%: 46.74 ROI: 3.14 Anthony Dickson W%: 47.14 ROI: 4.63 Ss Nn W%: 47.48 ROI: 4.65 Indian Cowboy W%: 47.15 ROI: 4.72 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 5.89
Vityaz MONEY -138 AVG MONEY W%: 46.95 ROI: 4.15
Alan Matthews W%: 46.95 ROI: 4.15
Amur Khabarovsk MONEY 200 AVG MONEY W%: 50.05 ROI: 5.83
Jo Berger W%: 46.39 ROI: 1.87 Tony Stoffo W%: 46.32 ROI: 2.18 Smarty Analtyos W%: 47.38 ROI: 5.7 Hollywood Sportsline W%: 53.06 ROI: 2.24 Romeo Santos W%: 57.09 ROI: 17.17
OVER 5.0 -112 AVG OVER W%: 47.6 ROI: 4.08
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.37 Root Trust W%: 47.91 ROI: 5.1 Playbook W%: 47.52 ROI: 5.65 Dave Malinsky W%: 47.05 ROI: 4.71 Robert Ferringo W%: 49.68 ROI: 3.55
UNDER O 5.0 -113 AVG UNDER W%: 47.45 ROI: 0.67
John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06 Indian Cowboy W%: 47.15 ROI: 4.72 Dennis Bally W%: 47.52 ROI: 5.14 ASI W%: 49.12 ROI: -4.54 Cobra Wins W%: 46.04 ROI: -6.01


Vityaz 2 FirstPeriod 0 Amur Khabarovsk
Vityaz SPREAD -0.5 150 AVG SPREAD W%: 47.21 ROI: 4.35
Spartan 381 W%: 47.27 ROI: 3.98 Indian Cowboy W%: 47.15 ROI: 4.72
-180 0.5 SPREAD Amur Khabarovsk AVG SPREAD W%: 47.42 ROI: 4.06
John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06
Vityaz MONEY -170
Amur Khabarovsk MONEY 140 AVG MONEY W%: 47.42 ROI: 4.06
John Harrison W%: 47.42 ROI: 4.06
OVER 1.5 115 AVG OVER W%: 48 ROI: 6.47
Consensus Groupo W%: 48 ROI: 6.47
UNDER O 1.5 -145