Soccer Brazil Serie B Wednesday, July 21st 2021 @ 20:30 Finished
CSA 2 Game 2 Vasco da Gama
CSA SPREAD 0.00 106 AVG SPREAD W%: 47.38 ROI: 4.74
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86
-126 0.00 SPREAD Vasco da Gama AVG SPREAD W%: 47.82 ROI: 5.19
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16
CSA MONEY 200 AVG MONEY W%: 48.2 ROI: 6.28
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28
Vasco da Gama MONEY 159 AVG MONEY W%: 49.42 ROI: 5.7
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16
OVER 2.00 106 AVG OVER W%: 47.13 ROI: 4.66
Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
UNDER O 2.00 -125 AVG UNDER W%: 48.13 ROI: 2.64
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Dave Essler W%: 49.27 ROI: -7.13 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16
DRAWLINE 188 AVG DRAWLINE W%: 47.34 ROI: 4.83
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2


CSA 1 FirstHalf 1 Vasco da Gama
CSA SPREAD 0.00 -112
-108 0.00 SPREAD Vasco da Gama AVG SPREAD W%: 46.72 ROI: 2.92
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06
CSA MONEY 285
Vasco da Gama MONEY 245 AVG MONEY W%: 47.24 ROI: 5.09
North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -132 AVG DRAWLINE W%: 46.73 ROI: 3.38
Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38


CSA last 5 games
Nov 25
Dec 01
Dec 08

Vasco da Gama last 5 games
Head to Head Last 5 games