Soccer Primeira Liga Sunday, October 25th 2020 @ 11:00 Finished
Maritimo 1 Game 2 Moreirense
Maritimo SPREAD 0.00 -109 AVG SPREAD W%: 47.67 ROI: 5.71
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Indian Cowboy W%: 47.23 ROI: 4.85
-109 0.00 SPREAD Moreirense AVG SPREAD W%: 47.49 ROI: 4.8
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.9 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05 Ss Nn W%: 47.53 ROI: 4.99 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
Maritimo MONEY 168 AVG MONEY W%: 48.02 ROI: 6.37
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.37
Moreirense MONEY 168 AVG MONEY W%: 47.23 ROI: 3.97
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97
OVER 2.50 120 AVG OVER W%: 47.57 ROI: 5.17
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Indian Cowboy W%: 47.23 ROI: 4.85
UNDER O 2.50 -154 AVG UNDER W%: 47.64 ROI: 5.56
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57
DRAWLINE 200 AVG DRAWLINE W%: 47.2 ROI: 4.35
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.19


Maritimo 0 FirstHalf 2 Moreirense
Maritimo SPREAD 0.00 -104 AVG SPREAD W%: 47.84 ROI: 6.46
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46
-118 0.00 SPREAD Moreirense AVG SPREAD W%: 47.68 ROI: 4.77
NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77
Maritimo MONEY 236 AVG MONEY W%: 47.84 ROI: 6.46
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46
Moreirense MONEY 235
OVER 0.50 -202
UNDER O 0.50 146
DRAWLINE -105 AVG DRAWLINE W%: 47.04 ROI: 3.94
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.9 Ss Nn W%: 47.53 ROI: 4.99