NCAA College Football
Saturday, January 8th 2022 12:00
Finished
38 Game 10
N. Dakota State SPREAD -7.5 -111 AVG SPREAD W%: 70.06 ROI: 34.6
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.8 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Phil Steele W%: 69.83 ROI: 34.08 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 ATS Insider Picks W%: 70.36 ROI: 35.14 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 2Halves2Win W%: 70.67 ROI: 35.56
Montana State SPREAD 7.5
N. Dakota State MONEY -319
AVG MONEY W%: 74.39 ROI: 42.87
Primetime Sports Picks W%: 82.36 ROI: 58.16 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 2Halves2Win W%: 70.67 ROI: 35.56
Montana State MONEY 255
OVER 41.5 -111
AVG OVER W%: 70.03 ROI: 34.69
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.8 Phil Steele W%: 69.83 ROI: 34.08 Joyce Sterling W%: 70.07 ROI: 34.31 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.77 ATSwins Lockclub W%: 69.7 ROI: 34.51 Andrew Lange W%: 70.03 ROI: 34.82 Alan Boston W%: 70.34 ROI: 35.29 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73
UNDER O 41.5 -110

28 FirstHalf 0
N. Dakota State SPREAD -4.5 -101 AVG SPREAD W%: 70.11 ROI: 34.89
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.6 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 California Sports W%: 69.84 ROI: 35.1 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.8 ROI: 34.29 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 Andre Gomes W%: 69.54 ROI: 33.79 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.27 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 34paytonplace W%: 70.43 ROI: 35.53 2Halves2Win W%: 70.67 ROI: 35.56 #1 Sports W%: 70.94 ROI: 36.11
Montana State SPREAD 4.5
N. Dakota State MONEY -242
AVG MONEY W%: 76.06 ROI: 46.83
Primetime Sports Picks W%: 82.36 ROI: 58.16 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.5
Montana State MONEY 190
OVER 21.0 -105
AVG OVER W%: 71.16 ROI: 36.74
Preferred Picks W%: 82.04 ROI: 57.61 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.01 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.74 ROI: 33.87 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.8 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 34paytonplace W%: 70.43 ROI: 35.53 #1 Sports W%: 70.94 ROI: 36.11
UNDER O 21.0 -115

7 FirstQuarter 0
N. Dakota State SPREAD -3.0 -105 AVG SPREAD W%: 70.18 ROI: 35.08
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 John Ryan W%: 71.12 ROI: 36.22 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 Bryan Rosica W%: 69.84 ROI: 34.3 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.74 ROI: 33.87 Britney Deluca W%: 69.98 ROI: 34.59 Andre Gomes W%: 69.54 ROI: 33.79
Montana State SPREAD 3.0
N. Dakota State MONEY -230
AVG MONEY W%: 69.72 ROI: 33.77
Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.09 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.77 All Sport Capper W%: 69.9 ROI: 33.46 Alan Boston W%: 70.34 ROI: 35.29 Adam Meyer W%: 68.71 ROI: 31.77 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.21
Montana State MONEY 176
OVER 9.0 -110
UNDER O 9.0 -120
AVG UNDER W%: 69.1 ROI: 33.3
Pointwise W%: 69.51 ROI: 34.24 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 A&I Service W%: 67.09 ROI: 28.98