Nippon Pro Baseball
Sunday, September 18th 2022 01:00
Finished
2 Game 0
Orix Buffaloes SPREAD 1.5 -169 AVG SPREAD W%: 47.73 ROI: 5.55
Playbook W%: 45.76 ROI: 0.87 PlatinumPlaysWin W%: 48.58 ROI: 6.78 Platinum Plays Win W%: 47.84 ROI: 6.99 Las Vegas Sports Advisors W%: 47.26 ROI: 6.5 Keith Glantz W%: 48.26 ROI: 5.58 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.13 ROI: 7.25 Just Cover Baby W%: 47.93 ROI: 7.23 BONES BEST BET W%: 47.78 ROI: 4.64 Blasscyk W%: 47.97 ROI: 6.03 Billy Hill W%: 47.49 ROI: 3.57 BIG AL W%: 48.08 ROI: 5.58
Fukuoka SoftBank Hawks SPREAD -1.5
Orix Buffaloes MONEY 113
AVG MONEY W%: 47.28 ROI: 3.89
Lee Sterling Paramount Sports W%: 46.61 ROI: 2.87 Just Cover Baby W%: 47.93 ROI: 7.23 Brandon Lee W%: 48.3 ROI: 9.08 Blazer W%: 46.81 ROI: 3 Lockline Sports W%: 46.75 ROI: -2.75
Fukuoka SoftBank Hawks MONEY -137
AVG MONEY W%: 47.41 ROI: 6.12
Pitbull W%: 47.69 ROI: 5.65 JustinCover W%: 45.44 ROI: 2.84 Chance Lockwood W%: 47.09 ROI: 4.06 Bones W%: 48.18 ROI: 6.6 ASL Sports Group W%: 49.41 ROI: 12.82 ASA W%: 46.64 ROI: 4.75
OVER 5.5 -116
AVG OVER W%: 49.54 ROI: 8.45
Platinum Plays W%: 47.17 ROI: 3.4 Just Cover Baby W%: 47.93 ROI: 7.23 Carolina Sports W%: 46.29 ROI: 2.2 Bob Harvey W%: 48.93 ROI: 9.51 Bill Marzano W%: 48.61 ROI: 9.21 BIG AL W%: 48.08 ROI: 5.58 Arthur Ralph Sports W%: 47.74 ROI: 7.4 Northcoast Big Dogs W%: 61.54 ROI: 23.08
UNDER O 5.5 -109
AVG UNDER W%: 48.95 ROI: 8.39
Players Choice W%: 47.68 ROI: 6.22 PittViper W%: 47.32 ROI: 5.58 PickTheRightBet W%: 47.6 ROI: 5.14 Pickens Pick W%: 48.51 ROI: 6.76 Lem Banker W%: 46.2 ROI: 0.73 Lee Sterling W%: 48.08 ROI: 6.42 Late Winners W%: 47.84 ROI: 5.07 KBHoops W%: 46.84 ROI: 2.76 Charlotte Sports W%: 48.96 ROI: 8.06 Cappers Advantage W%: 47.39 ROI: 6.13 Brandon Lang W%: 47.48 ROI: 4.36 Bob Balfe W%: 47.47 ROI: 5.97 ARTHUR Ralph W%: 48.56 ROI: 7.42 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88