National Football League
Sunday, December 5th 2021 13:00
Finished
22 Game 33
Chicago Bears SPREAD 7.5 -116
Arizona Cardinals SPREAD -7.5
Chicago Bears MONEY 283
Arizona Cardinals MONEY -341
AVG MONEY W%: 74.24 ROI: 42.63
Preferred Picks W%: 82.06 ROI: 57.65 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27
OVER 42.0 -110
UNDER O 42.0 -110

7 FirstHalf 21
Chicago Bears SPREAD 4.0 -110
Arizona Cardinals SPREAD -4.0
Chicago Bears MONEY 210
Arizona Cardinals MONEY -250
AVG MONEY W%: 70.32 ROI: 35.44
Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Candela deportiva W%: 70.63 ROI: 35.98 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3
OVER 21.0 -110
UNDER O 21.0 -110

0 FirstQuarter 14
Chicago Bears SPREAD 0.5 -102
Arizona Cardinals SPREAD -0.5
Chicago Bears MONEY 174
Arizona Cardinals MONEY -205
OVER 9.5 112
UNDER O 9.5 -135

7 SecondQuarter 7
Chicago Bears SPREAD 3.0 -125 AVG SPREAD W%: 70.04 ROI: 34.59
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 ATS Insider Picks W%: 70.37 ROI: 35.16 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.41 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2
Arizona Cardinals SPREAD -3.0
Chicago Bears MONEY 155
AVG MONEY W%: 70.4 ROI: 35.44
Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61
Arizona Cardinals MONEY -180
OVER 13.0 -125
AVG OVER W%: 69.92 ROI: 34.37
Philly Godfather W%: 70.13 ROI: 34.96 Cap The Trap W%: 71.21 ROI: 36.62 Candela deportiva W%: 70.63 ROI: 35.98 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 alatex W%: 70.09 ROI: 34.84 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 Accuscore W%: 67.66 ROI: 29.49 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61
UNDER O 13.0 -110

7 ThirdQuarter 3
Chicago Bears SPREAD 2.5 -110
Arizona Cardinals SPREAD -2.5
Chicago Bears MONEY 146
AVG MONEY W%: 70.79 ROI: 35.86
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Candela deportiva W%: 70.63 ROI: 35.98 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.75 ROI: 33.89 Andrew Lange W%: 70.04 ROI: 34.83
Arizona Cardinals MONEY -175
OVER 9.5 -125
AVG OVER W%: 71.96 ROI: 38.32
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.21 Preferred Picks W%: 82.06 ROI: 57.65 Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Philly Godfather W%: 70.13 ROI: 34.96 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34.01 Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 Bryan Power W%: 69.49 ROI: 34.7 All Star Sports W%: 69.58 ROI: 33.96 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.22 34paytonplace W%: 70.46 ROI: 35.58
UNDER O 9.5 -110

8 FourthQuarter 9
Chicago Bears SPREAD 2.5 -110
Arizona Cardinals SPREAD -2.5
Chicago Bears MONEY 145
Arizona Cardinals MONEY -170
AVG MONEY W%: 69.73 ROI: 34.13
Philly Godfather W%: 70.13 ROI: 34.96 Phil Steele W%: 69.84 ROI: 34.1 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 ATSwins Lockclub W%: 69.69 ROI: 34.49 Accu Picks W%: 67.88 ROI: 30.24 60 Percent Guaranteed W%: 69.99 ROI: 34.95
OVER 11.0 -115
AVG OVER W%: 70.52 ROI: 35.27
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Line Analyst W%: 70.01 ROI: 34.15 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.75 ROI: 33.89 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.77 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86
UNDER O 11.0 -105