Soccer Friday, January 14th 2022 @ 20:00 Finished
Queretaro 1 Game 3 Pumas
Queretaro SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Pumas
Queretaro MONEY 210 AVG MONEY W%: 47.18 ROI: 4.55
Brenda Katsaros W%: 47.11 ROI: 4.15 Hitman W%: 47.33 ROI: 4.8 Alan Matthews W%: 47.11 ROI: 4.69
Pumas MONEY 150 AVG MONEY W%: 47.25 ROI: 4.94
The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1 SkyBluePicks W%: 47.49 ROI: 5.78
OVER 2.00 -117 AVG OVER W%: 49.09 ROI: 6.07
Vegas Steamer W%: 47.22 ROI: 4.69 Smarty Analtyos W%: 47.41 ROI: 5.84 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24 Bill Marzano W%: 55.63 ROI: 10.32
UNDER O 2.00 -108 AVG UNDER W%: 46.63 ROI: 3.51
Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61
DRAWLINE 202 AVG DRAWLINE W%: 47.03 ROI: 4.35
Jo Berger W%: 46.51 ROI: 2.11 Shotgun Morane W%: 45.7 ROI: 1.26 Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.44 Tony Stoffo W%: 46.4 ROI: 2.69 Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23 NSA LEGEND W%: 47.42 ROI: 4.97 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 6.48


Queretaro 1 FirstHalf 2 Pumas
Queretaro SPREAD 0.00 105
-135 0.00 SPREAD Pumas AVG SPREAD W%: 47.11 ROI: 4.69
Alan Matthews W%: 47.11 ROI: 4.69
Queretaro MONEY 310
Pumas MONEY 245 AVG MONEY W%: 47.11 ROI: 4.69
Alan Matthews W%: 47.11 ROI: 4.69
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 0 AVG DRAWLINE W%: 47.42 ROI: 5.28
Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28