Soccer Primeira Liga Sunday, November 1st 2020 @ 11:30 Finished
Vitoria Guimaraes 2 Game 1 Gil Vicente
Vitoria Guimaraes SPREAD -1.50 392 AVG SPREAD W%: 46.68 ROI: 3.21
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01
-568 1.50 SPREAD Gil Vicente AVG SPREAD W%: 46.44 ROI: 2.79
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09
Vitoria Guimaraes MONEY 135
Gil Vicente MONEY 231 AVG MONEY W%: 47.11 ROI: 1.19
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Kiki Sports W%: 46.29 ROI: -5.68
OVER 2.00 -120 AVG OVER W%: 47.64 ROI: 5.54
Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
UNDER O 2.00 -100 AVG UNDER W%: 50.16 ROI: 1.42
Vegas Connection W%: 53.57 ROI: 6.94 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18
DRAWLINE 194 AVG DRAWLINE W%: 47.31 ROI: 4.85
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28


Vitoria Guimaraes 1 FirstHalf 0 Gil Vicente
Vitoria Guimaraes SPREAD 0.00 -152
125 0.00 SPREAD Gil Vicente
Vitoria Guimaraes MONEY 209
Gil Vicente MONEY 314 AVG MONEY W%: 47.39 ROI: 5.3
Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
OVER 0.50 -166
UNDER O 0.50 127 AVG UNDER W%: 47.82 ROI: 6.28
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
DRAWLINE -113 AVG DRAWLINE W%: 47.02 ROI: 4.13
Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4