Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 15:40 Finished
Arizona Diamondbacks 6 Game 4 Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks SPREAD -1.5 146 AVG SPREAD W%: 49.58 ROI: -4.2
Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99
-164 1.5 SPREAD Pittsburgh Pirates AVG SPREAD W%: 49.93 ROI: -3.59
WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
Arizona Diamondbacks MONEY -127 AVG MONEY W%: 49.92 ROI: -3.47
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
Pittsburgh Pirates MONEY 114 AVG MONEY W%: 49.56 ROI: -4.2
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48
OVER 9.0 -115 AVG OVER W%: 50.04 ROI: -2.39
StatFox Situation W%: 50.03 ROI: -2.78 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42
UNDER O 9.0 -105 AVG UNDER W%: 50.57 ROI: -1.04
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67


Arizona Diamondbacks 4 FirstFiveInnings 3 Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks SPREAD -0.5 101 AVG SPREAD W%: 50.02 ROI: -3.59
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4
-125 0.5 SPREAD Pittsburgh Pirates AVG SPREAD W%: 50.02 ROI: -3.03
Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85
Arizona Diamondbacks MONEY -135 AVG MONEY W%: 49.52 ROI: -3.66
Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.66
Pittsburgh Pirates MONEY 116 AVG MONEY W%: 50.21 ROI: -2.52
MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85
OVER 4.5 -125
UNDER O 4.5 105 AVG UNDER W%: 49.06 ROI: -4.82
Bryan Power W%: 49.06 ROI: -4.82


Arizona Diamondbacks 0 FirstInning 0 Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks SPREAD -0.5 225 AVG SPREAD W%: 50.26 ROI: -2.74
Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8
-310 0.5 SPREAD Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks MONEY -135
Pittsburgh Pirates MONEY 105
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0