Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 15:40 Finished
Arizona Diamondbacks 6 Game 4 Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks SPREAD -1.5 146 AVG SPREAD W%: 49.57 ROI: -4.21
Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.07 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 BigFella W%: 50.32 ROI: -3.03
-164 1.5 SPREAD Pittsburgh Pirates AVG SPREAD W%: 49.93 ROI: -3.59
WiseGuys Sportswire W%: 50.59 ROI: -2.17 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.04 Trey Scott W%: 49.74 ROI: -3.43 Trace Adams W%: 49.79 ROI: -3.8 Tommy Gunn W%: 50.07 ROI: -3.67 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Statfox W%: 49.88 ROI: -3.4 Medellin Sports Picks W%: 49.51 ROI: -4.6
Arizona Diamondbacks MONEY -127 AVG MONEY W%: 49.92 ROI: -3.47
Dave Luang W%: 49.02 ROI: -5.5 Kristy Pennypac W%: 48.73 ROI: -5.72 Sports Picks W%: 51.25 ROI: -1.39 Michigan Sports Network W%: 50.61 ROI: -1.84 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.39 ROI: -2.35
Pittsburgh Pirates MONEY 114 AVG MONEY W%: 49.56 ROI: -4.19
Jane Gibson W%: 49.88 ROI: -3.43 Taylor Sewelmayers W%: 49.3 ROI: -5.29 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.56 Cowtown Sports W%: 49.57 ROI: -4.47
OVER 9.0 -115 AVG OVER W%: 50.04 ROI: -2.38
StatFox Situation W%: 50.04 ROI: -2.77 Sports Winning Picks W%: 49.62 ROI: -4.1 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42
UNDER O 9.0 -105 AVG UNDER W%: 50.57 ROI: -1.03
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.25 Taylor Sewelmayers W%: 49.3 ROI: -5.29 NY Sports Exchange W%: 50.88 ROI: -1.61 Nick Pellegrino W%: 50.6 ROI: -1.93 MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.18 Medellin Sports Picks W%: 49.51 ROI: -4.6 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67


Arizona Diamondbacks 4 FirstFiveInnings 3 Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks SPREAD -0.5 101 AVG SPREAD W%: 50.02 ROI: -3.59
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 Kevin Rogers W%: 50.77 ROI: -2.39
-125 0.5 SPREAD Pittsburgh Pirates AVG SPREAD W%: 50.02 ROI: -3.03
Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.07 MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.61 ROI: -1.84
Arizona Diamondbacks MONEY -135 AVG MONEY W%: 49.52 ROI: -3.67
Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.67
Pittsburgh Pirates MONEY 116 AVG MONEY W%: 50.21 ROI: -2.51
MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.61 ROI: -1.84
OVER 4.5 -125
UNDER O 4.5 105 AVG UNDER W%: 49.07 ROI: -4.82
Bryan Power W%: 49.07 ROI: -4.82


Arizona Diamondbacks 0 FirstInning 0 Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks SPREAD -0.5 225 AVG SPREAD W%: 50.25 ROI: -2.75
Pointwise Phones W%: 51.09 ROI: -0.69 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8
-310 0.5 SPREAD Pittsburgh Pirates
Arizona Diamondbacks MONEY -135
Pittsburgh Pirates MONEY 105
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0