Soccer Ykkonen Wednesday, July 21st 2021 @ 11:30 Finished
Musa 0 Game 0 FF Jaro
Musa SPREAD 0.50 -101 AVG SPREAD W%: 47.33 ROI: 4.53
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
-121 -0.50 SPREAD FF Jaro AVG SPREAD W%: 46.89 ROI: 3.11
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77
Musa MONEY 293 AVG MONEY W%: 47.36 ROI: 4.82
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13
FF Jaro MONEY -121 AVG MONEY W%: 48.2 ROI: 6.28
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28
OVER 2.50 -117 AVG OVER W%: 47.58 ROI: 4.75
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51 Priority Sports Info W%: 48.99 ROI: 2.27
UNDER O 2.50 -105 AVG UNDER W%: 47.94 ROI: 6.19
Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
DRAWLINE 265 AVG DRAWLINE W%: 47.25 ROI: 4.27
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4


Musa 0 FirstHalf 0 FF Jaro
Musa SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD FF Jaro
Musa MONEY 340
FF Jaro MONEY 140 AVG MONEY W%: 47.8 ROI: 6.42
Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42
OVER 1.00 -130
UNDER O 1.00 100 AVG UNDER W%: 47.01 ROI: 4.47
Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
DRAWLINE 125 AVG DRAWLINE W%: 48.02 ROI: 6.36
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36


Musa last 5 games
Aug 23
Aug 29
Sep 20

FF Jaro last 5 games
Head to Head Last 5 games