Soccer J-League Wednesday, July 21st 2021 @ 06:00 Finished
FC Tokyo 3 Game 3 Cerezo Osaka
FC Tokyo SPREAD 0.00 -113 AVG SPREAD W%: 47.31 ROI: 4.76
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
-104 0.00 SPREAD Cerezo Osaka AVG SPREAD W%: 47 ROI: 3.68
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
FC Tokyo MONEY 162 AVG MONEY W%: 52.25 ROI: 8.38
Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7
Cerezo Osaka MONEY 172
OVER 2.50 120 AVG OVER W%: 48.34 ROI: 5.24
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7
UNDER O 2.50 -167
DRAWLINE 213 AVG DRAWLINE W%: 46.83 ROI: 3.84
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86


FC Tokyo 2 FirstHalf 0 Cerezo Osaka
FC Tokyo SPREAD 0.00 -108 AVG SPREAD W%: 48.18 ROI: 6.23
Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23
-112 0.00 SPREAD Cerezo Osaka AVG SPREAD W%: 46.8 ROI: 3.4
Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4
FC Tokyo MONEY 250 AVG MONEY W%: 47.17 ROI: 5.14
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14
Cerezo Osaka MONEY 240
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -109