NCAA College Basketball
Wednesday, December 14th 2022 19:00
Finished
86 Game 87
South Dakota SPREAD -4.0 -110 AVG SPREAD W%: 65.57 ROI: 29.96
Prime Time Sports Advisors W%: 78.57 ROI: 50.96 PPP W%: 68.03 ROI: 31.11 Joyce Sterling W%: 67.9 ROI: 30.12 Cajun Sports Wire W%: 67.47 ROI: 29.49 C.O. (Trademarked Name) W%: 67.69 ROI: 30.12 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.76 ROI: 29.87 ATS Winners W%: 68.42 ROI: 32.05 Killer Sports Live W%: 46.27 ROI: -10.1 Tony Wright W%: 59.26 ROI: 23.33 Rockdeman Sports W%: 64.29 ROI: 52.69
Coast Carolina SPREAD 4.0
South Dakota MONEY -179
AVG MONEY W%: 62.2 ROI: 21.07
Cappers Access W%: 67.17 ROI: 27.78 ATS Insider Picks W%: 68.57 ROI: 31.46 All Sport Capper W%: 67.88 ROI: 29.44 Al DeMarco W%: 67.43 ROI: 28.6 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 Tony Wright W%: 59.26 ROI: 23.33 Goldsheet W%: 37.21 ROI: -23.88
Coast Carolina MONEY 160
AVG MONEY W%: 68.02 ROI: 30.66
Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Pick city W%: 67.91 ROI: 30.14 PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 2 Minute Warning W%: 68.69 ROI: 32.23
OVER 143.0 -110
AVG OVER W%: 64.91 ROI: 25.09
Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Line Beaters W%: 67.42 ROI: 29.36 Line Analyst W%: 67.98 ROI: 30.07 Brian Edwards W%: 68.2 ROI: 31.54 ATS Insider Picks W%: 68.57 ROI: 31.46 Andre Gomes W%: 67.46 ROI: 29.66 alatex W%: 68.23 ROI: 31.29 ALAN HARRIS W%: 67.04 ROI: 28.25 Ace-Ace W%: 67.7 ROI: 29.26 401K Sports W%: 67.93 ROI: 30.35 Sports Locksmith W%: 62.67 ROI: 22.39 Goldsheet W%: 37.21 ROI: -23.88
UNDER O 143.0 -110
AVG UNDER W%: 68.66 ROI: 31.79
Preferred Picks W%: 78.67 ROI: 50.96 PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Cap The Trap W%: 68.79 ROI: 31.83 Campone W%: 68.2 ROI: 31.13 Bryan Leonard W%: 68.4 ROI: 30.96 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 Accuscore W%: 65.86 ROI: 25.98 A&I Service W%: 65.16 ROI: 25.1

42 FirstHalf 50
South Dakota SPREAD -2.0 -110
Coast Carolina SPREAD 2.0
South Dakota MONEY -165
Coast Carolina MONEY 145
OVER 67.5 -110
UNDER O 67.5 -110

Top 20 NCAA College Basketball Ranking
35.67
34.92
32.63
31.15
30.95
Last Minute Events...