American Hockey League
Friday, April 22nd 2022 21:05
Finished
6 Game 4
Colorado Eagles SPREAD -1.5 200 AVG SPREAD W%: 70.11 ROI: 35.06
PPP W%: 69.88 ROI: 34.99 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.51 Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.22
Ontario Reign SPREAD 1.5
Colorado Eagles MONEY -120
AVG MONEY W%: 70.6 ROI: 35.44
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Cappers Access W%: 69.16 ROI: 31.69 California Sports W%: 69.84 ROI: 35.09 2 Minute Warning W%: 70.65 ROI: 36.26
Ontario Reign MONEY -110
OVER 7.0 110
UNDER O 7.0 -139

2 FirstPeriod 0
Colorado Eagles SPREAD -0.5 160
Ontario Reign SPREAD 0.5
Colorado Eagles MONEY -120
Ontario Reign MONEY -110
OVER 1.5 -170
UNDER O 1.5 130

3 SecondPeriod 1
Colorado Eagles SPREAD -0.5 150
Ontario Reign SPREAD 0.5
Colorado Eagles MONEY -120
Ontario Reign MONEY -110
OVER 1.5 -250
UNDER O 1.5 185

1 ThirdPeriod 3
Colorado Eagles SPREAD -0.5 145
Ontario Reign SPREAD 0.5
Colorado Eagles MONEY -120
Ontario Reign MONEY -110
OVER 1.5 -240
UNDER O 1.5 175