National Hockey League Saturday, April 10th 2021 @ 19:08 Finished
Toronto Maple Leafs 6 Game 5 Ottawa Senators
Toronto Maple Leafs SPREAD -1.5 -131 AVG SPREAD W%: 50.38 ROI: -2.31
NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Lance Locker W%: 50.21 ROI: -2.33 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3
115 1.5 SPREAD Ottawa Senators AVG SPREAD W%: 50.15 ROI: -2.71
Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99
Toronto Maple Leafs MONEY -325 AVG MONEY W%: 49.85 ROI: -2.18
Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 Kindergarten Capper W%: 50.15 ROI: 4.77
Ottawa Senators MONEY 274 AVG MONEY W%: 49.36 ROI: -4.87
Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 Sports Boss W%: 48.04 ROI: -8.58
OVER 6.5 -100 AVG OVER W%: 51.82 ROI: 0.94
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 Dover Picks W%: 59.31 ROI: 18.5
UNDER O 6.5 -116 AVG UNDER W%: 48.77 ROI: -4.83
Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 Jack Jones W%: 46.15 ROI: -5.51 Sports Boss W%: 48.04 ROI: -8.58


Toronto Maple Leafs 2 FirstPeriod 0 Ottawa Senators
Toronto Maple Leafs SPREAD -0.5 -112 AVG SPREAD W%: 49.92 ROI: -3.5
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31
-107 0.5 SPREAD Ottawa Senators AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3
Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3
Toronto Maple Leafs MONEY -271 AVG MONEY W%: 50.02 ROI: -3.52
Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38
Ottawa Senators MONEY 226 AVG MONEY W%: 50.6 ROI: -1.85
Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85
OVER 2.0 120 AVG OVER W%: 49.72 ROI: -3.49
Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38
UNDER O 2.0 -140 AVG UNDER W%: 50.52 ROI: -2.6
The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37


Toronto Maple Leafs 2 SecondPeriod 3 Ottawa Senators
Toronto Maple Leafs SPREAD -0.5 -125 AVG SPREAD W%: 50.22 ROI: -2.59
Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6
105 0.5 SPREAD Ottawa Senators AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.05
Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05
Toronto Maple Leafs MONEY -280
Ottawa Senators MONEY 232 AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -2.05
DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05
OVER 1.5 -195 AVG OVER W%: 50.42 ROI: -1.89
Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89
UNDER O 1.5 166 AVG UNDER W%: 49.52 ROI: -4.92
Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92


Toronto Maple Leafs 2 ThirdPeriod 2 Ottawa Senators
Toronto Maple Leafs SPREAD -0.5 -130
110 0.5 SPREAD Ottawa Senators AVG SPREAD W%: 49.28 ROI: -4.78
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78
Toronto Maple Leafs MONEY -280
Ottawa Senators MONEY 232 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -4.06
Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06
OVER 1.5 -195
UNDER O 1.5 166