Soccer Primeira Liga Saturday, October 31st 2020 @ 16:30 Finished
Maritimo 0 Game 0 Nacional
Maritimo SPREAD -0.50 131 AVG SPREAD W%: 50.56 ROI: 6.8
Lenny Stevens W%: 47.14 ROI: 4.88 Jim Feist W%: 53.98 ROI: 8.71
-151 0.50 SPREAD Nacional AVG SPREAD W%: 47.25 ROI: 4.87
Tony Carlo W%: 46.45 ROI: 2.79 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.43
Maritimo MONEY 126 AVG MONEY W%: 48.62 ROI: 6.12
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Jack Howard W%: 50.14 ROI: 5.53
Nacional MONEY 227 AVG MONEY W%: 46.75 ROI: 2.91
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39
OVER 2.50 105 AVG OVER W%: 48.19 ROI: 6.88
Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Kk Gg W%: 47.9 ROI: 6.32
UNDER O 2.50 -128 AVG UNDER W%: 47.18 ROI: 4.5
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Tony Carlo W%: 46.45 ROI: 2.79 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.41 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.43
DRAWLINE 224 AVG DRAWLINE W%: 47.5 ROI: 4.55
John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55


Maritimo 0 FirstHalf 0 Nacional
Maritimo SPREAD -0.50 197 AVG SPREAD W%: 47.22 ROI: 4.87
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25
-275 0.50 SPREAD Nacional AVG SPREAD W%: 47.23 ROI: 3.97
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97
Maritimo MONEY 184
Nacional MONEY 289
OVER 1.00 104 AVG OVER W%: 47.39 ROI: 4.49
Jo Berger W%: 46.59 ROI: 2.16 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05
UNDER O 1.00 -129 AVG UNDER W%: 47.22 ROI: 4.74
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
DRAWLINE 107