Mixed Martial Arts
Saturday, April 23rd 2022 22:25
Finished
1 Game 0
Claudio Puelles SPREAD 0.0 0
Clay Guida SPREAD 0.0
Claudio Puelles MONEY -115
AVG MONEY W%: 69.52 ROI: 33.47
Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.09 ALAN HARRIS W%: 69.18 ROI: 32.53 Accuscore W%: 67.64 ROI: 29.46 60 Percent Guaranteed W%: 69.97 ROI: 34.91 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.21 #1 Sports W%: 70.94 ROI: 36.11 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34
Clay Guida MONEY -105
AVG MONEY W%: 70.17 ROI: 34.76
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88
OVER 2.5 -225
AVG OVER W%: 78.02 ROI: 50.07
Primetime Sports Picks W%: 82.36 ROI: 58.16 Preferred Picks W%: 82.04 ROI: 57.61 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44
UNDER O 2.5 185
AVG UNDER W%: 70.29 ROI: 35.26
Pick city W%: 69.7 ROI: 33.88 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.01 C-Star Sports W%: 70.19 ROI: 34.39 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.74 ROI: 33.87 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 Advantage Sports W%: 69.64 ROI: 34.34 Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 PPP W%: 69.87 ROI: 34.97 Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.6 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 Cajun Sports Wire W%: 69.67 ROI: 33.91 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54