Mixed Martial Arts
Sunday, April 24th 2022 22:00
Canceled
Game
Alexander Romanov SPREAD 0.0 0
Chase Sherman SPREAD 0.0
Alexander Romanov MONEY -2300
AVG MONEY W%: 70.19 ROI: 34.91
Prediction Machine W%: 72.63 ROI: 38.51 Philly Godfather W%: 70.08 ROI: 34.86 Line Changers W%: 70.66 ROI: 35.68 Ats insiders club W%: 70.6 ROI: 35.48 3G Sports W%: 70.02 ROI: 35.07 Pick city W%: 69.59 ROI: 33.68 ATS Winners W%: 70.67 ROI: 36.63 Ats W%: 70.05 ROI: 34.4 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.67 ROI: 33.73 Ats insiders club W%: 70.6 ROI: 35.48 A&I Service W%: 67.05 ROI: 28.9 34paytonplace W%: 70.33 ROI: 35.33 2 Minute Warning W%: 70.55 ROI: 36.04
Chase Sherman MONEY 1100
AVG MONEY W%: 70.25 ROI: 35.13
Power Plays W%: 70.08 ROI: 34.78 Joyce Sterling W%: 70 ROI: 34.19 Candela deportiva W%: 70.48 ROI: 35.68 Cajun Sports W%: 70.24 ROI: 34.3 Brian Edwards W%: 70.22 ROI: 35.61 60 Percent Guaranteed W%: 69.9 ROI: 34.79 Prediction Machine W%: 72.63 ROI: 38.51 Power Sweep W%: 70.82 ROI: 37.7 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.2 ROI: 34.59 Pointwise Phones W%: 69.5 ROI: 34.59 Joseph D'Amico W%: 70.72 ROI: 35.81 Cajun Sports Wire W%: 69.63 ROI: 33.82 Brett Atkins W%: 69.68 ROI: 33.63 60 Percent Guaranteed W%: 69.9 ROI: 34.79 401K Sports W%: 69.79 ROI: 34.1
OVER 1.5 235
AVG OVER W%: 69.26 ROI: 33.74
Power Play Wins W%: 69.7 ROI: 33.39 Philly Godfather W%: 70.08 ROI: 34.86 Bryan Rosica W%: 69.71 ROI: 34.04 Ats insiders club W%: 70.6 ROI: 35.48 Andrew Lange W%: 69.91 ROI: 34.59 Alan Matthews W%: 69.74 ROI: 32.95 Adam Meyer W%: 68.62 ROI: 31.61 2Halves2Win W%: 70.62 ROI: 35.47 Power Plays W%: 70.08 ROI: 34.78 Jonathan Stone W%: 69.39 ROI: 33.01 Johnny Guild W%: 70.11 ROI: 34.91 Campone W%: 70.03 ROI: 34.65 Brian Edwards W%: 70.22 ROI: 35.61 Ats W%: 70.05 ROI: 34.4 Preferred Picks W%: 81.93 ROI: 57.38 Power Play Wins W%: 69.7 ROI: 33.39 Pointwise Phone Service W%: 69.56 ROI: 32.97 Cappers Access W%: 69.08 ROI: 31.53 Candela deportiva W%: 70.48 ROI: 35.68 Ats insiders club W%: 70.6 ROI: 35.48 Adam Meyer W%: 68.62 ROI: 31.61 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.34 ROI: 33.92 5 Star Sports W%: 70.29 ROI: 34.7 BONES BEST BET W%: 47.84 ROI: 4.73 Gabriel DuPont W%: 65.15 ROI: 32.24
UNDER O 1.5 -295
AVG UNDER W%: 69.98 ROI: 34.71
Power Plays W%: 70.08 ROI: 34.78 Linecrusher W%: 70.55 ROI: 35.97 Johnny Goodtimes W%: 69.44 ROI: 34.1 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.08 ROI: 35.47 Bruce Marshall W%: 69.9 ROI: 35.41 ATS Insider Picks W%: 70.27 ROI: 34.97 Ats W%: 70.05 ROI: 34.4 Alex Smart W%: 70.25 ROI: 35.12 Alan Boston W%: 70.21 ROI: 35.04 Potsy's Picks W%: 68.57 ROI: 32.52 Joseph D'Amico W%: 70.72 ROI: 35.81 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.6 ROI: 33.89 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.2 ROI: 34.59 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.67 ROI: 33.73 Pointwise W%: 69.48 ROI: 34.21 Johnny Goodtimes W%: 69.44 ROI: 34.1 Brett Atkins W%: 69.68 ROI: 33.63 ATS Insider Picks W%: 70.27 ROI: 34.97 Andre Gomes W%: 69.49 ROI: 33.68 #1 Sports W%: 70.86 ROI: 35.95 ATS Winners W%: 70.67 ROI: 36.63