Soccer Scottish Premiership
Monday, January 2nd 2023 10:00
Finished
0 Game 0
St Mirren SPREAD 0.00 -111 AVG SPREAD W%: 46.93 ROI: 4.39
Platinum Plays Win W%: 47.86 ROI: 7.27 Lem Banker W%: 46.35 ROI: 1.12 Carolina Sports W%: 45.88 ROI: 1.72 Brandon Lee W%: 47.63 ROI: 7.44
Kilmarnock SPREAD 0.00
St Mirren MONEY 170
AVG MONEY W%: 46.33 ROI: 2.21
KBHoops W%: 46.33 ROI: 2.21
Kilmarnock MONEY 164
AVG MONEY W%: 47.77 ROI: 5.07
Pitbull W%: 47.27 ROI: 4.9 Las Vegas Sports Advisors W%: 47.02 ROI: 6.26 Las Vegas Hilton Contest W%: 47.91 ROI: 4.55 Keith Glantz W%: 48.2 ROI: 5.74 Just Cover Baby W%: 47.94 ROI: 7.28 Big Punk W%: 47.25 ROI: 4.38 Jimmy (Handicapping Kings) W%: 48.81 ROI: 2.39
OVER 2.50 140
AVG OVER W%: 48.04 ROI: 4.19
KBHoops W%: 46.33 ROI: 2.21 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.04 ROI: 3.97 BIG AL W%: 47.24 ROI: 3.93 ARTHUR Ralph W%: 48.24 ROI: 7.53 Arlon Sports W%: 47.94 ROI: 6.17 Wolverine sports wire W%: 51.43 ROI: 1.31
UNDER O 2.50 -170
AVG UNDER W%: 47.09 ROI: 4.39
Platinum W%: 46.67 ROI: 4.1 Lee Sterling Paramount Sports W%: 46.53 ROI: 2.52 Just Cover Baby W%: 47.94 ROI: 7.28 JR STEVENS W%: 47.27 ROI: 4.45 Chance Lockwood W%: 47.37 ROI: 5.44 chalk city W%: 47.09 ROI: 4.4 Bob Balfe W%: 47.07 ROI: 5.19 Blazer W%: 46.96 ROI: 3.5 Bill Hilton W%: 46.94 ROI: 2.61
DRAWLINE 218
AVG DRAWLINE W%: 47.44 ROI: 5.81
Players Choice W%: 47.38 ROI: 5.66 PLATINUM SHEET W%: 48.2 ROI: 7.09 PittViper W%: 46.5 ROI: 3.28 Lee Earnest W%: 46.05 ROI: 2.24 Larry Ness W%: 47.48 ROI: 6.79 Kelso Sturgeon W%: 47.71 ROI: 5.13 JustinCover W%: 45.43 ROI: 3.16 Bobby Wise W%: 47.87 ROI: 5.87 Bob Harvey W%: 48.44 ROI: 8.06 Bob Akmens W%: 48.54 ROI: 8.63 Betting Resource W%: 48.07 ROI: 7.31 Art Aronson W%: 47.56 ROI: 6.48

0 FirstHalf 0
St Mirren SPREAD 0.00 -112
Kilmarnock SPREAD 0.00
St Mirren MONEY 230
Kilmarnock MONEY 240
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE -102

Top 20 Soccer Ranking
114.86
80.94
76.91
76.81
72.27
67.35
65.45
62.45
59.25
Last Minute Events...