Major League Baseball
Sunday, April 24th 2022 16:10
Finished
5 Game 4
Seattle Mariners SPREAD -1.5 104 AVG SPREAD W%: 68.81 ROI: 32.9
Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Johnny Guild W%: 70.21 ROI: 35.1 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.51 Bruce Marshall W%: 70 ROI: 35.64 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.77 allan desrosiers W%: 70.05 ROI: 34.5 9x Sports W%: 70.11 ROI: 35.03 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.59 Port Port Sports W%: 69.13 ROI: 33.13 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 ATSwins Lockclub W%: 69.69 ROI: 34.49 ATS Lock Club W%: 70.33 ROI: 35.64 Ats insiders club W%: 70.67 ROI: 35.53 All Sport Capper W%: 69.91 ROI: 33.48 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 Accuscore W%: 67.66 ROI: 29.49 401K Sports W%: 69.84 ROI: 34.21 34paytonplace W%: 70.46 ROI: 35.58 Players Bet W%: 47.48 ROI: 3.38
Kansas City Royals SPREAD 1.5
Seattle Mariners MONEY -192
AVG MONEY W%: 68.01 ROI: 30.64
Pick 'N' Roll W%: 70.54 ROI: 35.17 Cap The Trap W%: 71.21 ROI: 36.62 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.51 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 Bruce Marshall W%: 70 ROI: 35.64 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61 Bryan Rosica W%: 69.86 ROI: 34.33 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 Ats insiders club W%: 70.67 ROI: 35.53 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 YourProLocks W%: 44.62 ROI: -16.74
Kansas City Royals MONEY 174
AVG MONEY W%: 69.33 ROI: 33.41
American Sports W%: 69.97 ROI: 35.28 Accu Picks W%: 67.88 ROI: 30.24 PPP W%: 69.88 ROI: 34.99 Pointwise W%: 69.5 ROI: 34.24 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34.01 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Adam Meyer W%: 68.7 ROI: 31.76 Accu Picks W%: 67.88 ROI: 30.24 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.38 ROI: 34.05 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.28
OVER 8.0 -100
AVG OVER W%: 68.31 ROI: 31.36
Potsy's Picks W%: 68.71 ROI: 32.78 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.51 ATSwins Lockclub W%: 69.69 ROI: 34.49 ATS Insider Picks W%: 70.37 ROI: 35.16 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 60 Percent Guaranteed W%: 69.99 ROI: 34.95 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 Bryan Rosica W%: 69.86 ROI: 34.33 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 2 Minute Warning W%: 70.65 ROI: 36.26 YourProLocks W%: 44.62 ROI: -16.74
UNDER O 8.0 -120
AVG UNDER W%: 69.49 ROI: 33.66
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.1 Johnny Goodtimes W%: 69.6 ROI: 34.4 John Ryan W%: 71.12 ROI: 36.23 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.89 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.42 American Sports W%: 69.97 ROI: 35.28 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 Ace-Ace W%: 69.76 ROI: 33.37 Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 PPP W%: 69.88 ROI: 34.99 Pointwise W%: 69.5 ROI: 34.24 Phil Steele W%: 69.84 ROI: 34.1 Johnny Goodtimes W%: 69.6 ROI: 34.4 Cap The Trap W%: 71.21 ROI: 36.62 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 STAT PICKS W%: 57.14 ROI: 12.63

2 FirstFiveInnings 2
Seattle Mariners SPREAD -0.5 -135 AVG SPREAD W%: 70.36 ROI: 35.58
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 John Ryan W%: 71.12 ROI: 36.23 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 ATS Lock Club W%: 70.33 ROI: 35.64 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6 Andrew Lange W%: 70.04 ROI: 34.83 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2
Kansas City Royals SPREAD 0.5
Seattle Mariners MONEY -194
AVG MONEY W%: 74.5 ROI: 43.36
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.21 John Ryan W%: 71.12 ROI: 36.23 Bruce Marshall W%: 70 ROI: 35.64
Kansas City Royals MONEY 166
AVG MONEY W%: 69.99 ROI: 34.65
Johnny Goodtimes W%: 69.6 ROI: 34.4 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14 American Sports W%: 69.97 ROI: 35.28
OVER 4.5 -100
AVG OVER W%: 70.5 ROI: 35.15
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Line Beaters W%: 69.39 ROI: 33.17 ATS Insider Picks W%: 70.37 ROI: 35.16 All Sport Capper W%: 69.91 ROI: 33.48 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.22
UNDER O 4.5 -120
AVG UNDER W%: 70.2 ROI: 35.18
Pointwise W%: 69.5 ROI: 34.24 Pick 'N' Roll W%: 70.54 ROI: 35.17 Philly Godfather W%: 70.13 ROI: 34.96 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.42 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61

2 FirstInning 0
Seattle Mariners SPREAD -0.5 230 AVG SPREAD W%: 69.94 ROI: 34.58
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Johnny Goodtimes W%: 69.6 ROI: 34.4 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Bryan Rosica W%: 69.86 ROI: 34.33 Bryan Power W%: 69.49 ROI: 34.7 ATSwins Lockclub W%: 69.69 ROI: 34.49 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6 American Sports W%: 69.97 ROI: 35.28 allan desrosiers W%: 70.05 ROI: 34.5 All Sport Capper W%: 69.91 ROI: 33.48 Ace-Ace W%: 69.76 ROI: 33.37 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2 2Halves2Win W%: 70.66 ROI: 35.55 #1 Sports W%: 70.97 ROI: 36.16
Kansas City Royals SPREAD 0.5
Seattle Mariners MONEY 0
Kansas City Royals MONEY 0
OVER 1.5 230
AVG OVER W%: 69.99 ROI: 34.79
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Britney Deluca W%: 70 ROI: 34.63 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 American Sports W%: 69.97 ROI: 35.28 All Star Sports W%: 69.58 ROI: 33.96 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.41 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 401K Sports W%: 69.84 ROI: 34.21 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2
UNDER O 1.5 -320
AVG UNDER W%: 70.23 ROI: 34.83
Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Line Changers W%: 70.74 ROI: 35.83 Line Beaters W%: 69.39 ROI: 33.17 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 ATS Lock Club W%: 70.33 ROI: 35.64 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Alan Matthews W%: 69.84 ROI: 33.15 2 Minute Warning W%: 70.65 ROI: 36.26