Dominican Pro Baseball League Sunday, November 24th 2019 @ 18:00 Finished
Estrellas Orientales 6 Game 4 Tigres del Licey
Estrellas Orientales SPREAD 1.5 -140 AVG SPREAD W%: 50.4 ROI: 0.66
John Chang W%: 50.25 ROI: -2.82 Shinoba Sports Consulting W%: 50.58 ROI: -2.89 Frank Santilli W%: 50 ROI: 2.57 Swami Group W%: 49.66 ROI: -3.97 Gregg Price W%: 51.07 ROI: 1.75 Ats W%: 49.37 ROI: -1.44 Sweet Jones 55 W%: 51.9 ROI: 11.42
120 -1.5 SPREAD Tigres del Licey AVG SPREAD W%: 49.28 ROI: 0.17
ONLINE SPORTS WINNERS W%: 52.02 ROI: 8.93 M.C. (Trademarked Name) W%: 48.33 ROI: -7.3 LV Insiders W%: 48.07 ROI: 0.76 Doc Sullivan W%: 48.7 ROI: -1.71
Estrellas Orientales MONEY 125 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -0.68
Frank Santilli W%: 50 ROI: 2.57 Bill Hilton W%: 50 ROI: 1.13 Pick 'N' Roll W%: 53.68 ROI: 1.97 Smooth44 W%: 45.76 ROI: -8.39
Tigres del Licey MONEY -145 AVG MONEY W%: 47.77 ROI: -6.04
Steve Fezzik W%: 39.55 ROI: -23.58 SportsHandicapperKing W%: 51.97 ROI: 0.59
OVER 7.0 -105 AVG OVER W%: 49.29 ROI: -4.27
Handicapping For Profit W%: 50.11 ROI: -2.82 Vegas Sharp W%: 49.44 ROI: -6.89 Blasscyk W%: 51.87 ROI: 1.01 Smooth44 W%: 45.76 ROI: -8.39
UNDER O 7.0 -115 AVG UNDER W%: 50.5 ROI: 2.72
Handicappster W%: 46.08 ROI: -3.2 Magnum Marc W%: 54.92 ROI: 8.63