National Basketball Association Friday, January 14th 2022 @ 19:10 Finished
Charlotte Hornets 109 Game 116 Orlando Magic
Charlotte Hornets SPREAD -11.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.68 ROI: -1.34
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 New York Players Club W%: 51.62 ROI: 2.23
-110 11.0 SPREAD Orlando Magic AVG SPREAD W%: 49.32 ROI: -1.42
The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26
Charlotte Hornets MONEY -639 AVG MONEY W%: 49.88 ROI: -3.49
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
Orlando Magic MONEY 476 AVG MONEY W%: 50.25 ROI: -1.85
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25 Gamblers Data (premium) W%: 51.32 ROI: 6.23
OVER 223.5 -109 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -3.2
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
UNDER O 223.5 -111 AVG UNDER W%: 49.52 ROI: -4.12
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Mac Monster W%: 48 ROI: -4.99


Charlotte Hornets 63 FirstHalf 61 Orlando Magic
Charlotte Hornets SPREAD -6.5 -113 AVG SPREAD W%: 50.38 ROI: -2.52
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
-106 6.5 SPREAD Orlando Magic AVG SPREAD W%: 50.04 ROI: -3.11
Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61
Charlotte Hornets MONEY -342 AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -3.14
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75
Orlando Magic MONEY 278
OVER 109.0 -110 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -3.22
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
UNDER O 109.0 -110 AVG UNDER W%: 50.16 ROI: -2.61
Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61


Charlotte Hornets 36 FirstQuarter 35 Orlando Magic
Charlotte Hornets SPREAD -4.0 -108
-114 4.0 SPREAD Orlando Magic AVG SPREAD W%: 50.05 ROI: -3.24
Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24
Charlotte Hornets MONEY -234 AVG MONEY W%: 49.63 ROI: -4.27
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53
Orlando Magic MONEY 194 AVG MONEY W%: 49.71 ROI: -4.44
Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44
OVER 54.5 -116 AVG OVER W%: 49.52 ROI: -4.35
Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35
UNDER O 54.5 -105


Charlotte Hornets 27 SecondQuarter 26 Orlando Magic
Charlotte Hornets SPREAD -3.0 -107 AVG SPREAD W%: 49.93 ROI: -3.57
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
-117 3.0 SPREAD Orlando Magic AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -5.03
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
Charlotte Hornets MONEY -187 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -3.18
ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Orlando Magic MONEY 158 AVG MONEY W%: 49.5 ROI: -5.03
Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
OVER 54.0 -117 AVG OVER W%: 49.69 ROI: -3.91
Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48
UNDER O 54.0 -107 AVG UNDER W%: 50.43 ROI: -2.81
Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81


Charlotte Hornets 28 ThirdQuarter 27 Orlando Magic
Charlotte Hornets SPREAD -3.0 -117 AVG SPREAD W%: 50.03 ROI: -3.54
Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38
-107 3.0 SPREAD Orlando Magic
Charlotte Hornets MONEY -208
Orlando Magic MONEY 170
OVER 57.5 -112 AVG OVER W%: 49.27 ROI: -5.53
Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53
UNDER O 57.5 -112 AVG UNDER W%: 49.33 ROI: -5.28
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28


Charlotte Hornets 18 FourthQuarter 28 Orlando Magic
Charlotte Hornets SPREAD -2.0 -107 AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -4.65
Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
-117 2.0 SPREAD Orlando Magic AVG SPREAD W%: 49.98 ROI: -3.53
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53
Charlotte Hornets MONEY -157
Orlando Magic MONEY 132 AVG MONEY W%: 50.01 ROI: -3.44
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Tru-Line W%: 50.05 ROI: -3.35
OVER 56.5 -112
UNDER O 56.5 -112