National Hockey League
Saturday, April 23rd 2022 22:05
Finished
6 Game 3
Calgary Flames SPREAD -1.5 125 AVG SPREAD W%: 70.7 ROI: 36.01
Preferred Picks W%: 82.06 ROI: 57.65 Potsy's Picks W%: 68.71 ROI: 32.78 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.89 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 ATS Lock Club W%: 70.33 ROI: 35.64 2 Minute Warning W%: 70.65 ROI: 36.26 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Line Beaters W%: 69.39 ROI: 33.17 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.89 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 Ace-Ace W%: 69.76 ROI: 33.37 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61 401K Sports W%: 69.84 ROI: 34.21 2 Minute Warning W%: 70.65 ROI: 36.26
Vancouver Canucks SPREAD 1.5
Calgary Flames MONEY -203
AVG MONEY W%: 69.99 ROI: 34.35
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.89 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Ats insiders club W%: 70.67 ROI: 35.53 ATS Insider Picks W%: 70.37 ROI: 35.16 Al DeMarco W%: 69.17 ROI: 32.14 Philly Godfather W%: 70.13 ROI: 34.96 Lenny Stevens W%: 69.69 ROI: 34.46 Cappers Access W%: 69.16 ROI: 31.69 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.89 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.75 ROI: 33.89 Andrew Lange W%: 70.04 ROI: 34.83 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86 34paytonplace W%: 70.46 ROI: 35.58
Vancouver Canucks MONEY 177
AVG MONEY W%: 69.88 ROI: 34.79
Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.22
OVER 6.5 -111
AVG OVER W%: 70.12 ROI: 34.94
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Britney Deluca W%: 70 ROI: 34.63 ATS Insider Picks W%: 70.37 ROI: 35.16 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 Al DeMarco W%: 69.17 ROI: 32.14 2 Minute Warning W%: 70.65 ROI: 36.26 Lenny Stevens W%: 69.69 ROI: 34.46 Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 Johnny Goodtimes W%: 69.6 ROI: 34.4 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.46 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.75 ROI: 33.89 Andrew Lange W%: 70.04 ROI: 34.83 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61 9x Sports W%: 70.11 ROI: 35.03 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2
UNDER O 6.5 -105
AVG UNDER W%: 69.73 ROI: 34.35
Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.1 California Sports W%: 69.84 ROI: 35.09 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.51 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 All Star Sports W%: 69.58 ROI: 33.96 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 Adam Meyer W%: 68.7 ROI: 31.76 60 Percent Guaranteed W%: 69.99 ROI: 34.95 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.28

0 FirstPeriod 0
Calgary Flames SPREAD -0.5 120 AVG SPREAD W%: 69.99 ROI: 34.96
C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Bruce Marshall W%: 70 ROI: 35.64 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 401K Sports W%: 69.84 ROI: 34.21
Vancouver Canucks SPREAD 0.5
Calgary Flames MONEY -191
Vancouver Canucks MONEY 164
AVG MONEY W%: 69.21 ROI: 32.83
C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 Accuscore W%: 67.66 ROI: 29.49 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2
OVER 1.5 -160
AVG OVER W%: 69.97 ROI: 34.67
PPP W%: 69.88 ROI: 34.99 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Line Changers W%: 70.74 ROI: 35.83 Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.1 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36
UNDER O 1.5 135
AVG UNDER W%: 69.47 ROI: 33.33
C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 ALAN HARRIS W%: 69.19 ROI: 32.56 Adam Meyer W%: 68.7 ROI: 31.76 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2

2 SecondPeriod 1
Calgary Flames SPREAD -0.5 115 AVG SPREAD W%: 69.84 ROI: 34.14
Pick city W%: 69.72 ROI: 33.92 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.28 401K Sports W%: 69.84 ROI: 34.21
Vancouver Canucks SPREAD 0.5
Calgary Flames MONEY -185
AVG MONEY W%: 70.14 ROI: 34.64
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Line Analyst W%: 70.01 ROI: 34.15 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.46 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.41 Adam Meyer W%: 68.7 ROI: 31.76
Vancouver Canucks MONEY 160
AVG MONEY W%: 70.74 ROI: 35.83
Line Changers W%: 70.74 ROI: 35.83
OVER 1.5 -200
AVG OVER W%: 70.27 ROI: 34.92
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.1 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.89 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 C-Star Sports W%: 70.22 ROI: 34.44 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6 Andrew Lange W%: 70.04 ROI: 34.83 401K Sports W%: 69.84 ROI: 34.21
UNDER O 1.5 170
AVG UNDER W%: 70.12 ROI: 34.85
Joseph D'Amico W%: 70.83 ROI: 36.03 Bryan Rosica W%: 69.86 ROI: 34.33 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2

4 ThirdPeriod 2
Calgary Flames SPREAD -0.5 105 AVG SPREAD W%: 69.61 ROI: 33.84
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Line Analyst W%: 70.01 ROI: 34.15 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.75 ROI: 33.89 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.77 Accuscore W%: 67.66 ROI: 29.49
Vancouver Canucks SPREAD 0.5
Calgary Flames MONEY -175
AVG MONEY W%: 70.68 ROI: 36.21
Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21
Vancouver Canucks MONEY 155
AVG MONEY W%: 70.25 ROI: 35.21
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 PHD Picks W%: 69.77 ROI: 34.01 Cap The Trap W%: 71.21 ROI: 36.62 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 ATS Lock Club W%: 70.33 ROI: 35.64 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 60 Percent Guaranteed W%: 69.99 ROI: 34.95
OVER 1.5 -210
AVG OVER W%: 70.23 ROI: 35.06
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.59 Pick city W%: 69.72 ROI: 33.92 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.77 #1 Sports W%: 70.97 ROI: 36.16
UNDER O 1.5 175
AVG UNDER W%: 70.87 ROI: 36.3
Prime Time Sports Advisors W%: 81.96 ROI: 57.73 Port Port Sports W%: 69.13 ROI: 33.13 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Pointwise W%: 69.5 ROI: 34.24 Line Beaters W%: 69.39 ROI: 33.17 Candela deportiva W%: 70.63 ROI: 35.98 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.7 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.42 All Star Sports W%: 69.58 ROI: 33.96 All Sport Capper W%: 69.91 ROI: 33.48