American Hockey League Tuesday, November 26th 2019 @ 20:00 Finished
Texas Stars 7 Game 3 Iowa Wild
Texas Stars SPREAD 1.5 -205 AVG SPREAD W%: 53.89 ROI: 7.87
Hank Goldberg W%: 54.92 ROI: 2.66 Fantasy Sports Gametime W%: 50 ROI: 3.75 ARTHUR Ralph W%: 55.37 ROI: 13.27 Wolkosky Milan W%: 50.93 ROI: -1.38 Romeo Santos W%: 58.23 ROI: 21.07
155 -1.5 SPREAD Iowa Wild AVG SPREAD W%: 49.3 ROI: -7
Frank Patron W%: 45.71 ROI: -12.13 The Winning Prescription W%: 52.89 ROI: -1.87
Texas Stars MONEY 130 AVG MONEY W%: 52.3 ROI: 9.89
Tony Diamond W%: 51.4 ROI: 5.56 Fantasy Sports Gametime W%: 50 ROI: 3.75 Hondo W%: 55.5 ROI: 20.35
Iowa Wild MONEY -170 AVG MONEY W%: 50.85 ROI: 0.98
Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Maddux W%: 48.92 ROI: -2.08 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05 Bama W%: 52.12 ROI: 9.36 C.J. (Trademarked Name) W%: 53.04 ROI: -0.36 Jack Howard W%: 50.14 ROI: 5.53 Dover Picks W%: 59.31 ROI: 18.5 MTI W%: 43.51 ROI: -15.63 Andy Iskoe W%: 51.12 ROI: 0.8
OVER 6.0 -115 AVG OVER W%: 52.6 ROI: 6.58
Guaranteed picks W%: 51.87 ROI: 2.59 Lee Sterling W%: 55.93 ROI: 13.34 The Gold Sheet W%: 50 ROI: 3.81
UNDER O 6.0 -115 AVG UNDER W%: 48.99 ROI: 0.13
LV Insiders W%: 47.26 ROI: -0.9 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Jack Howard W%: 50.14 ROI: 5.53