Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 20:00 Finished
Cincinnati 1 Game 1 Atlanta United
Cincinnati SPREAD -1.50 342 AVG SPREAD W%: 47.78 ROI: 0.56
Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 Dave Essler W%: 49.27 ROI: -7.13
-502 1.50 SPREAD Atlanta United AVG SPREAD W%: 48.28 ROI: 3.77
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
Cincinnati MONEY 127 AVG MONEY W%: 47.48 ROI: 5.61
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
Atlanta United MONEY 211 AVG MONEY W%: 48.06 ROI: 5.45
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Kk Gg W%: 47.89 ROI: 6.31 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3 Gary Olshan W%: 47.54 ROI: 5.99 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16
OVER 2.50 -113 AVG OVER W%: 48.26 ROI: -1.22
The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 Dave Essler W%: 49.27 ROI: -7.13
UNDER O 2.50 -112 AVG UNDER W%: 48.14 ROI: 6.79
Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
DRAWLINE 242


Cincinnati 0 FirstHalf 0 Atlanta United
Cincinnati SPREAD 0.00 -141 AVG SPREAD W%: 46.63 ROI: 2.98
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87
119 0.00 SPREAD Atlanta United
Cincinnati MONEY 190
Atlanta United MONEY 270
OVER 1.00 -114
UNDER O 1.00 -106
DRAWLINE 120 AVG DRAWLINE W%: 47.17 ROI: 5.19
Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51