Major League Baseball
Friday, July 15th 2022 20:05
Finished
3 Game 8
Texas Rangers SPREAD 1.5 -129 AVG SPREAD W%: 66.97 ROI: 28.64
Preferred Picks W%: 78.67 ROI: 50.96 Pointwise Phone Service W%: 67.58 ROI: 29.14 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Jonathan Stone W%: 67.49 ROI: 29.29 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 Bryan Power W%: 67.69 ROI: 31 ATSwins Lockclub W%: 67.52 ROI: 30.04 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 5 Star Sports W%: 68.32 ROI: 30.94 Eddie Roman W%: 47.83 ROI: -8.3
Seattle Mariners SPREAD -1.5
Texas Rangers MONEY 139
AVG MONEY W%: 62.98 ROI: 22.87
Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 C.J. (Trademarked Name) W%: 68.12 ROI: 31.51 Advantage Sports W%: 67.74 ROI: 30.46 Jimmy The Gent W%: 57.83 ROI: 21.69 Eddie Roman W%: 47.83 ROI: -8.3
Seattle Mariners MONEY -151
AVG MONEY W%: 66.95 ROI: 28.06
Prediction Machine W%: 70.48 ROI: 34.27 Power Play Wins W%: 67.66 ROI: 29.47 Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 Joyce Sterling W%: 67.9 ROI: 30.12 Brian Edwards W%: 68.2 ROI: 31.54 ATS Winners W%: 68.42 ROI: 32.05 All Sport Capper W%: 67.88 ROI: 29.44 Colin Cowherd W%: 56.52 ROI: 5.61
OVER 7.5 -107
AVG OVER W%: 69.43 ROI: 33.39
Prime Time Sports Advisors W%: 78.57 ROI: 50.96 PPP W%: 68.03 ROI: 31.11 Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 Ats W%: 68.05 ROI: 30.46 A&I Service W%: 65.16 ROI: 25.1 5 Star Sports W%: 68.32 ROI: 30.94 2 Minute Warning W%: 68.69 ROI: 32.23 #1 Sports W%: 68.21 ROI: 30.79 Nick Pellegrino W%: 73.68 ROI: 41.32
UNDER O 7.5 -113
AVG UNDER W%: 65.78 ROI: 25.58
Prediction Machine W%: 70.48 ROI: 34.27 Power Play Wins W%: 67.66 ROI: 29.47 Pointwise Phones W%: 67.66 ROI: 30.82 Joyce Sterling W%: 67.9 ROI: 30.12 Campone W%: 68.2 ROI: 31.13 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.76 ROI: 29.87 ATS Lock Club W%: 68.3 ROI: 31.54 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36 4 Seasons W%: 67.72 ROI: 30.32 Texas Sports Wire W%: 50 ROI: -9.38 Colin Cowherd W%: 56.52 ROI: 5.61

0 FirstFiveInnings 4
Texas Rangers SPREAD 0.5 -105
Seattle Mariners SPREAD -0.5
Texas Rangers MONEY 145
Seattle Mariners MONEY -165
OVER 4.0 105
UNDER O 4.0 -122

0 FirstInning 0
Texas Rangers SPREAD 0.5 -350
Seattle Mariners SPREAD -0.5
Texas Rangers MONEY 0
Seattle Mariners MONEY 0
OVER 1.5 235
UNDER O 1.5 -330

Top 20 Major League Baseball Ranking
47.64
39.27
31.93
31.67
30.08
29.73
Last Minute Events...