Nippon Pro Baseball
Sunday, September 18th 2022 05:00
Postponed
Game
Hiroshima Toyo Carp SPREAD -1.5 200 AVG SPREAD W%: 47.86 ROI: 6.19
Players Bet W%: 47.46 ROI: 3.35 Pickens Pick W%: 48.51 ROI: 6.76 Las Vegas Pipeline W%: 47.96 ROI: 7.12 Cash My Ticket W%: 46.98 ROI: 3.89 Boston Blackie W%: 46.8 ROI: 4.52 Bill Marzano W%: 48.61 ROI: 9.21 Art Aronson W%: 47.76 ROI: 6.76 Arlon Sports W%: 48.38 ROI: 6.9 Apache W%: 48.24 ROI: 7.24
Chunichi Dragons SPREAD 1.5
Hiroshima Toyo Carp MONEY -123
AVG MONEY W%: 56.86 ROI: 27.06
BRAD WILTON W%: 48.34 ROI: 7.24 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88
Chunichi Dragons MONEY -102
AVG MONEY W%: 48.34 ROI: 5.47
JR STEVENS W%: 47.7 ROI: 5.38 Bob Valentino W%: 47.64 ROI: 6.82 Bill Hilton - Gameday W%: 47.89 ROI: 9.29 ASI W%: 46.09 ROI: 1.87 Andy Fanelli W%: 47.96 ROI: 5.98 The Sports Investor W%: 52.78 ROI: 3.5
OVER 6.5 -127
AVG OVER W%: 47.72 ROI: 5.21
Players Bet W%: 47.46 ROI: 3.35 Pitbull W%: 47.7 ROI: 5.68 BRAD WILTON W%: 48.34 ROI: 7.24 Brad Diamond W%: 47.33 ROI: 3.6 Blasscyk W%: 47.97 ROI: 6.03 Big Money W%: 47.76 ROI: 6.55 Asian Executive W%: 46.84 ROI: 2.36 Arlon Sports W%: 48.38 ROI: 6.9
UNDER O 6.5 102
AVG UNDER W%: 47.33 ROI: 4.98
Platinum Plays W%: 47.17 ROI: 3.4 Lem Banker W%: 46.21 ROI: 0.76 JustinCover W%: 45.44 ROI: 2.84 JR STEVENS W%: 47.7 ROI: 5.38 JR ODonnell W%: 47.81 ROI: 4.42 Chad Greene W%: 49.01 ROI: 8.99 Brent Crow W%: 46.81 ROI: 3.76 Bill Hilton - Gameday W%: 47.89 ROI: 9.29 Andy Fanelli W%: 47.96 ROI: 5.98