Major League Baseball
Friday, May 20th 2022 19:05
Finished
1 Game 4
Philadelphia Phillies SPREAD 1.5 -128 AVG SPREAD W%: 62.79 ROI: 20.25
Pointwise W%: 69.92 ROI: 35.06 Phil Steele W%: 70.19 ROI: 34.75 Line Analyst W%: 70.51 ROI: 35.03 Campone W%: 70.62 ROI: 35.68 Allen Eastman W%: 70.86 ROI: 35.97 5 Lines W%: 70.31 ROI: 34.98 2Halves2Win W%: 71.07 ROI: 36.4 SB Professorr NCAAF 3.0 Picks W%: 23.81 ROI: -56.43 Trey Scott W%: 47.83 ROI: -9.22
Los Angeles Dodgers SPREAD -1.5
Philadelphia Phillies MONEY 126
AVG MONEY W%: 72.14 ROI: 38.32
Preferred Picks W%: 82.61 ROI: 58.71 Phil Steele W%: 70.19 ROI: 34.75 Line Beaters W%: 69.66 ROI: 33.74 Alan Matthews W%: 70.04 ROI: 33.55 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84
Los Angeles Dodgers MONEY -140
AVG MONEY W%: 72.01 ROI: 40.4
Joseph D'Amico W%: 71.17 ROI: 36.73 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.67 ROI: 35.52 Advantage Sports W%: 70 ROI: 35.07 Rockdeman Sports W%: 76.19 ROI: 54.29
OVER 8.5 -125
AVG OVER W%: 71.44 ROI: 37.22
Primetime Sports Picks W%: 83.06 ROI: 59.55 PPP W%: 70.23 ROI: 35.58 Line Analyst W%: 70.51 ROI: 35.03 Campone W%: 70.62 ROI: 35.68 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.39 ROI: 36.06 All Sport Capper W%: 70.32 ROI: 34.23 alatex W%: 70.53 ROI: 35.74 Alan Matthews W%: 70.04 ROI: 33.55 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84 3G Sports W%: 70.51 ROI: 35.96
UNDER O 8.5 105
AVG UNDER W%: 71.69 ROI: 38.1
Potsy's Picks W%: 68.99 ROI: 33.38 Joseph D'Amico W%: 71.17 ROI: 36.73 Cal Sports W%: 70.13 ROI: 36.22 Cajun Sports Wire W%: 69.87 ROI: 34.36 Brian Edwards W%: 70.69 ROI: 36.51 Alan Boston W%: 70.67 ROI: 35.92 Al DeMarco W%: 69.48 ROI: 32.74 Prime Time Sports Advisors W%: 82.56 ROI: 58.9

0 FirstFiveInnings 3
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5 -122
Los Angeles Dodgers SPREAD -0.5
Philadelphia Phillies MONEY 120
Los Angeles Dodgers MONEY -140
OVER 4.5 -120
UNDER O 4.5 -103

0 FirstInning 1
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5 -370
Los Angeles Dodgers SPREAD -0.5
Philadelphia Phillies MONEY 0
Los Angeles Dodgers MONEY 0
OVER 1.5 220
UNDER O 1.5 -300