MLB Baseball
Friday, June 21st 2024 6:40 PM
Finished
Spread
Money
Total
1.5 -160
124
O9.5 -117
-1.5 140
-138
U9.5 -103


SPREAD
Arizona Diamondbacks 1.5 (-160)
AVG SPREAD W%: 52 ROI: -4
Ron Romanelli W%: 50 ROI: -4 Sports Picks Forum W%: 48 ROI: -8 AAA Sports W%: 55 ROI: -4 Cody Covers Spreads W%: 55 ROI: -1

SPREAD
Philadelphia Phillies -1.5 (140)
AVG SPREAD W%: 50 ROI: -7
Jason Fragomeni W%: 53 ROI: -4 Jess Root W%: 46 ROI: -10MONEY
Arizona Diamondbacks 124
AVG MONEY W%: 49 ROI: -5
Eddie Picks and parlays W%: 47 ROI: -8 Shane Mickle W%: 51 ROI: -3 Craig Trapp W%: 49 ROI: -5 Gianni the Greek W%: 50 ROI: -3

MONEY
Philadelphia Phillies -138
AVG MONEY W%: 51 ROI: -4
Matt Severance W%: 56 ROI: -5 Guy Bruhn W%: 51 ROI: -2 Brad Francis W%: 56 ROI: -7 Cameron Picks and parlays W%: 51 ROI: -4 Chris King W%: 51 ROI: -3 Mike Wynn W%: 50 ROI: -6 Mike McClure W%: 54 ROI: 3 Jeff Hochman W%: 56 ROI: 4 Arthur Ralph W%: 54 ROI: 2 Tony Sacco W%: 49 ROI: -8 Mitch Wilson W%: 52 ROI: -1 Mike Williams W%: 49 ROI: -1 Mike Lundin W%: 51 ROI: -5 Mikey Sports W%: 44 ROI: -16 Bobby Conn W%: 56 ROI: 5 Sean Murphy W%: 54 ROI: 2 Chris Jordan W%: 43 ROI: -16 Greg Peterson W%: 48 ROI: -9 Matt Wiesenfeld W%: 47 ROI: -10 The Champ W%: 51 ROI: -7 Scott Rickenbach W%: 46 ROI: -17 Las Vegas Sports Betting W%: 48 ROI: -9 Larry Hartstein (The Maestro) W%: 55 ROI: 3 Hammerin Hank W%: 55 ROI: 3

TOTAL
UNDER 9.5 (-103)
AVG UNDER W%: 50 ROI: -5
Against the Public Dana Lane W%: 50 ROI: -5 Teyas Sports W%: 50 ROI: -4

TOTAL
OVER 9.5 (-117)
AVG OVER W%: 50 ROI: -5
Randy Chambers W%: 49 ROI: -6 Kevin Thomas W%: 53 ROI: 3 Jason Fragomeni W%: 53 ROI: -4 Jess Root W%: 46 ROI: -10 Las Vegas Cris W%: 52 ROI: -3 LVSB Total W%: 45 ROI: -14 Arun Shiva W%: 52 ROI: -1 Drew Martin W%: 47 ROI: -8