Soccer World Cup
Wednesday, November 30th 2022 10:00
Finished
1 Game 0
Tunisia SPREAD 1.00 -127 AVG SPREAD W%: 49.76 ROI: 6.48
JSM Sports W%: 47.81 ROI: 5.14 JR STEVENS W%: 47.71 ROI: 5.33 Brandon Lee W%: 48.21 ROI: 8.88 Bill Hilton W%: 47.21 ROI: 3.43 Big Punk W%: 47.7 ROI: 5.36 Big Money W%: 47.68 ROI: 6.34 Bettors World W%: 48.1 ROI: 5.26 ASA W%: 46.58 ROI: 4.62 Chip Chirimbes W%: 57.89 ROI: 8.58 Iceman W%: 54.76 ROI: 13.5 Rated Picks W%: 48.94 ROI: -4.55 MVPLocks W%: 54.55 ROI: 15.85
France SPREAD -1.00
Tunisia MONEY 468
AVG MONEY W%: 47.12 ROI: 3.83
Players Bet W%: 47.44 ROI: 3.32 KBHoops W%: 46.78 ROI: 2.41 Just Cover Baby W%: 47.98 ROI: 7.2 Bill Hilton W%: 47.21 ROI: 3.43 Big Punk W%: 47.7 ROI: 5.36 Betting Line Moves W%: 45.64 ROI: 1.28
France MONEY -162
AVG MONEY W%: 47.66 ROI: 6.59
Kelso Sturgeon W%: 47.61 ROI: 4.6 Bob Balfe W%: 47.53 ROI: 6 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.23 ROI: 4.39 Bill Marzano W%: 48.47 ROI: 9 Bill Hilton - Gameday W%: 47.89 ROI: 9.22 ASL Sports Group W%: 49.33 ROI: 12.58 Anthony Redd W%: 45.56 ROI: 0.36
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 285
AVG DRAWLINE W%: 47.5 ROI: 5.18
Players Choice W%: 47.66 ROI: 6.15 PlatinumPlaysWin W%: 48.61 ROI: 6.8 PittViper W%: 47.22 ROI: 5.31 Lee Sterling Paramount Sports W%: 46.56 ROI: 2.69 Las Vegas Sports Advisors W%: 47.23 ROI: 6.35 KELSO W%: 47.05 ROI: 4.19 Billy Hill W%: 47.43 ROI: 3.35 Arlon Sports W%: 48.24 ROI: 6.58

0 FirstHalf 0
Tunisia SPREAD 0.00 0
France SPREAD 0.00
Tunisia MONEY 500
France MONEY 125
OVER 1.00 105
UNDER O 1.00 -125
DRAWLINE 120

Tunisia last 5 games
Nov 30

France last 5 games
Head to Head Last 5 games