Soccer World Cup
Wednesday, November 30th 2022 10:00
Finished
1 Game 0
Tunisia SPREAD 1.00 -127 AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: 7.29
JSM Sports W%: 47.78 ROI: 5.06 JR STEVENS W%: 47.7 ROI: 5.37 Brandon Lee W%: 48.29 ROI: 9.1 Bill Hilton W%: 47.35 ROI: 3.72 Big Punk W%: 47.76 ROI: 5.56 Big Money W%: 47.71 ROI: 6.44 Bettors World W%: 48.17 ROI: 5.41 ASA W%: 46.62 ROI: 4.67 Chip Chirimbes W%: 57.89 ROI: 8.58 Iceman W%: 58.97 ROI: 22.23 Rated Picks W%: 48.94 ROI: -4.55 MVPLocks W%: 54.55 ROI: 15.85
France SPREAD -1.00
Tunisia MONEY 468
AVG MONEY W%: 47.18 ROI: 3.96
Players Bet W%: 47.48 ROI: 3.38 KBHoops W%: 46.84 ROI: 2.52 Just Cover Baby W%: 48 ROI: 7.33 Bill Hilton W%: 47.35 ROI: 3.72 Big Punk W%: 47.76 ROI: 5.56 Betting Line Moves W%: 45.63 ROI: 1.22
France MONEY -162
AVG MONEY W%: 47.69 ROI: 6.66
Kelso Sturgeon W%: 47.6 ROI: 4.53 Bob Balfe W%: 47.55 ROI: 6.07 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.24 ROI: 4.41 Bill Marzano W%: 48.57 ROI: 9.15 Bill Hilton - Gameday W%: 47.94 ROI: 9.4 ASL Sports Group W%: 49.41 ROI: 12.76 Anthony Redd W%: 45.54 ROI: 0.33
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 285
AVG DRAWLINE W%: 47.54 ROI: 5.28
Players Choice W%: 47.71 ROI: 6.26 PlatinumPlaysWin W%: 48.56 ROI: 6.74 PittViper W%: 47.2 ROI: 5.28 Lee Sterling Paramount Sports W%: 46.63 ROI: 2.88 Las Vegas Sports Advisors W%: 47.24 ROI: 6.44 KELSO W%: 47.11 ROI: 4.3 Billy Hill W%: 47.5 ROI: 3.54 Arlon Sports W%: 48.34 ROI: 6.78

0 FirstHalf 0
Tunisia SPREAD 0.00 0
France SPREAD 0.00
Tunisia MONEY 500
France MONEY 125
OVER 1.00 105
UNDER O 1.00 -125
DRAWLINE 120

Tunisia last 5 games
Nov 30

France last 5 games
Head to Head Last 5 games