Soccer Italian Serie A
Wednesday, November 9th 2022 14:45
Finished
2 Game 0
Torino SPREAD -1.50 215 AVG SPREAD W%: 50.24 ROI: 15.61
Lem Banker W%: 46.2 ROI: 0.73 Keith Glantz W%: 48.26 ROI: 5.58 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.13 ROI: 7.25 Just Cover Baby W%: 47.93 ROI: 7.23 Charlotte Sports W%: 48.96 ROI: 8.06 ARTHUR Ralph W%: 48.56 ROI: 7.42 Millionaires Club W%: 47.22 ROI: 49.36 Jester Bets W%: 66.67 ROI: 39.24
Sampdoria SPREAD 1.50
Torino MONEY -145
AVG MONEY W%: 52.17 ROI: 11.81
Pickens Pick W%: 48.51 ROI: 6.76 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.13 ROI: 7.25 ASI W%: 46.1 ROI: 1.91 Jester Bets W%: 66.67 ROI: 39.24 High Rollers Club W%: 51.43 ROI: 3.91
Sampdoria MONEY 498
AVG MONEY W%: 47.86 ROI: 4.13
PlatinumPlaysWin W%: 48.58 ROI: 6.78 Lee Earnest W%: 46.35 ROI: 2.63 Las Vegas Sports Advisors W%: 47.26 ROI: 6.5 Chad Greene W%: 49.01 ROI: 8.99 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.2 ROI: 4.37 BigFella W%: 47.99 ROI: 6.84 Big Punk W%: 47.83 ROI: 5.73 Big Money W%: 47.78 ROI: 6.58 Raider W%: 48.78 ROI: -11.22
OVER 2.00 -123
AVG OVER W%: 48.17 ROI: 2.82
KELSO W%: 47.09 ROI: 4.28 Just Cover Baby W%: 47.93 ROI: 7.23 Cappers Advantage W%: 47.39 ROI: 6.13 Bones W%: 48.18 ROI: 6.6 Bob Balfe W%: 47.47 ROI: 5.97 Arthur Ralph Sports W%: 47.74 ROI: 7.4 Tom Freese W%: 43.24 ROI: -9.53 Vincent Pioli W%: 44.96 ROI: -12.29 High Rollers Club W%: 51.43 ROI: 3.91 Ben West Sports W%: 56.25 ROI: 8.52
UNDER O 2.00 -102
AVG UNDER W%: 47.95 ROI: 6.44
Players Choice W%: 47.68 ROI: 6.22 Playbook W%: 45.76 ROI: 0.87 PickTheRightBet W%: 47.6 ROI: 5.14 BRAD WILTON W%: 48.35 ROI: 7.27 bookiemonsters W%: 49 ROI: 6.38 Bob Valentino W%: 47.63 ROI: 6.79 Bob Akmens W%: 48.71 ROI: 8.22 Billy Hill W%: 47.49 ROI: 3.57 Billy Coleman W%: 47.73 ROI: 6.54 BigSlickBets W%: 48.28 ROI: 6.43 BigFella W%: 47.99 ROI: 6.84 Big Money W%: 47.78 ROI: 6.58 ASL Sports Group W%: 49.41 ROI: 12.82
DRAWLINE 256
AVG DRAWLINE W%: 47.22 ROI: 4.75
Platinum W%: 46.82 ROI: 3.95 PittViper W%: 47.32 ROI: 5.58 Pitbull W%: 47.69 ROI: 5.65 Lenny Del Genio W%: 46.71 ROI: 2.92 Lee Sterling W%: 48.08 ROI: 6.42 KBHoops W%: 46.84 ROI: 2.76 JT WALKER W%: 46.7 ROI: 4.65 Chance Lockwood W%: 47.09 ROI: 4.06 Art Aronson W%: 47.76 ROI: 6.76

1 FirstHalf 0
Torino SPREAD 0.00 0
Sampdoria SPREAD 0.00
Torino MONEY 140
Sampdoria MONEY 470
OVER 1.00 140
UNDER O 1.00 -160
DRAWLINE 105