Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 21:00 Finished
Colorado 2 Game 0 Dallas
Colorado SPREAD -1.00 -106
-114 1.00 SPREAD Dallas AVG SPREAD W%: 47.22 ROI: 4.19
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09
Colorado MONEY -173 AVG MONEY W%: 47.67 ROI: 5.46
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4
Dallas MONEY 422 AVG MONEY W%: 47.13 ROI: 3.85
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28
OVER 2.50 -151 AVG OVER W%: 49.16 ROI: 1.8
Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
UNDER O 2.50 113 AVG UNDER W%: 46.93 ROI: 3.98
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42
DRAWLINE 332 AVG DRAWLINE W%: 47.84 ROI: 6.46
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46


Colorado 0 FirstHalf 0 Dallas
Colorado SPREAD -0.50 109 AVG SPREAD W%: 46.92 ROI: 3.61
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13
-145 0.50 SPREAD Dallas
Colorado MONEY 112 AVG MONEY W%: 47.13 ROI: 4.13
MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13
Dallas MONEY 426
OVER 1.50 146 AVG OVER W%: 48.2 ROI: 6.28
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28
UNDER O 1.50 -197
DRAWLINE 138