Kontinental Hockey League Monday, January 25th 2021 @ 11:30 Finished
Jokerit 2 Game 5 Avangard Omsk
Jokerit SPREAD -0.5 145 AVG SPREAD W%: 49.7 ROI: 6.21
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Joyce Sterling W%: 57.72 ROI: 14.17
-165 0.5 SPREAD Avangard Omsk AVG SPREAD W%: 50.17 ROI: 8.63
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28 Denny the Dog W%: 60.16 ROI: 20.7
Jokerit MONEY 113 AVG MONEY W%: 47.31 ROI: 4.64
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
Avangard Omsk MONEY 115 AVG MONEY W%: 47.31 ROI: 4.74
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36
OVER 5.0 -117 AVG OVER W%: 47.61 ROI: 4.06
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Mitch Wilson W%: 48.33 ROI: -2.32
UNDER O 5.0 -107 AVG UNDER W%: 54.24 ROI: 5.15
Randizzle W%: 54.24 ROI: 5.15