Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 20:15 Finished
St. Louis Cardinals 3 Game 2 Chicago Cubs
St. Louis Cardinals SPREAD -1.5 163 AVG SPREAD W%: 50.25 ROI: -1.42
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.13 Dave Luang W%: 49.02 ROI: -5.5 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.59 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 NY Sports Exchange W%: 50.88 ROI: -1.61 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.12 Denver Money W%: 50.05 ROI: -3.69 ATS Winners W%: 50.53 ROI: -2.22 Axium Sports W%: 46 ROI: -8.05 TampaSports Handicapper W%: 54.17 ROI: 13.53 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42
-182 1.5 SPREAD Chicago Cubs AVG SPREAD W%: 49.61 ROI: -3.87
Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Tru-Line W%: 49.53 ROI: -3.61 ASI W%: 49.31 ROI: -4.3
St. Louis Cardinals MONEY -132 AVG MONEY W%: 49.9 ROI: -3.5
M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 ATS Winners W%: 50.53 ROI: -2.22
Chicago Cubs MONEY 120 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -3.6
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Tru-Line W%: 49.53 ROI: -3.61 The Champ W%: 50.52 ROI: -2.95 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.07 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
OVER 8.0 -101 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -2.46
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Mike Handzelek W%: 50.7 ROI: -1.99 Denver Money W%: 50.05 ROI: -3.69 BigFella W%: 50.32 ROI: -3.03 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42
UNDER O 8.0 -117 AVG UNDER W%: 49.71 ROI: -4.05
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Trace Adams W%: 49.79 ROI: -3.8 The Sports Investor W%: 49.77 ROI: -3.87 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Cowtown Sports W%: 49.57 ROI: -4.47 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.39 ROI: -2.34


St. Louis Cardinals 0 FirstFiveInnings 1 Chicago Cubs
St. Louis Cardinals SPREAD -0.5 101 AVG SPREAD W%: 49.84 ROI: -2.67
Mark Roth W%: 49.84 ROI: -2.67
-125 0.5 SPREAD Chicago Cubs AVG SPREAD W%: 49.8 ROI: -3.75
Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.91
St. Louis Cardinals MONEY -135
Chicago Cubs MONEY 118 AVG MONEY W%: 50.06 ROI: -3.68
Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68
OVER 4.0 -118 AVG OVER W%: 50.41 ROI: -1.91
Exodus to Black W%: 50.41 ROI: -1.91
UNDER O 4.0 -106 AVG UNDER W%: 49.87 ROI: -3.69
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.59 MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.18


St. Louis Cardinals 0 FirstInning 0 Chicago Cubs
St. Louis Cardinals SPREAD -0.5 250 AVG SPREAD W%: 50.49 ROI: -2.07
Jane Gibson W%: 49.88 ROI: -3.44 Pointwise Phones W%: 51.09 ROI: -0.69
-360 0.5 SPREAD Chicago Cubs
St. Louis Cardinals MONEY -130
Chicago Cubs MONEY -100
OVER 1.5 205 AVG OVER W%: 50.58 ROI: -1.97
Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97
UNDER O 1.5 -280