Mixed Martial Arts
Saturday, May 7th 2022 22:00
Canceled
Game
Glover Teixeira SPREAD 0.0 0
Jiri Prochazka SPREAD 0.0
Glover Teixeira MONEY 160
AVG MONEY W%: 66.66 ROI: 28.12
Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Pick city W%: 69.7 ROI: 33.88 Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.09 Johnny Guild W%: 70.19 ROI: 35.07 Cappers Access W%: 69.16 ROI: 31.69 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86 Port Port Sports W%: 69.13 ROI: 33.15 Jonathan Stone W%: 69.43 ROI: 33.09 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 Andrew Lange W%: 70.03 ROI: 34.82 Joyce Sterling W%: 70.07 ROI: 34.31 Cappers Access W%: 69.16 ROI: 31.69 Cap The Trap W%: 71.22 ROI: 36.64 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.5 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 Ace-Ace W%: 69.75 ROI: 33.36 Tom Freese W%: 43.24 ROI: -9.53 JMR Sports Consultants W%: 35.71 ROI: -36.86 Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14
Jiri Prochazka MONEY -185
AVG MONEY W%: 72.01 ROI: 38.47
John Ryan W%: 71.12 ROI: 36.22 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 Primetime Sports Picks W%: 82.36 ROI: 58.16 PPP W%: 69.87 ROI: 34.97 Line Changers W%: 70.74 ROI: 35.84 Al DeMarco W%: 69.16 ROI: 32.12
OVER 1.5 -145
AVG OVER W%: 69.24 ROI: 33.13
Primetime Sports Picks W%: 82.36 ROI: 58.16 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.97 Pointwise W%: 69.51 ROI: 34.24 Johnny Guild W%: 70.19 ROI: 35.07 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 Adam Meyer W%: 68.71 ROI: 31.77 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.6 9x Sports W%: 70.11 ROI: 35.02 Port Port Sports W%: 69.13 ROI: 33.15 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 Cap The Trap W%: 71.22 ROI: 36.64 Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.71 Pointwise W%: 69.51 ROI: 34.24 Joyce Sterling W%: 70.07 ROI: 34.31 Cajun Sports Wire W%: 69.67 ROI: 33.91 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.8 ROI: 34.29 Bryan Power W%: 69.46 ROI: 34.64 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.71 ATS Insider Picks W%: 70.36 ROI: 35.14 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 Sports Winning Picks W%: 40.48 ROI: -25.5 Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14
UNDER O 1.5 115
AVG UNDER W%: 69.82 ROI: 34.08
Port Port Sports W%: 69.13 ROI: 33.15 Line Analyst W%: 70 ROI: 34.12 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 Al DeMarco W%: 69.16 ROI: 32.12 Ace-Ace W%: 69.75 ROI: 33.36 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.27 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.6 Campone W%: 70.15 ROI: 34.88 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.6 Johnny Goodtimes W%: 69.58 ROI: 34.37 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.74 ROI: 33.87 allan desrosiers W%: 70.05 ROI: 34.51