National Hockey League Tuesday, February 16th 2021 @ 19:08 Finished
Buffalo Sabres 0 Game 3 New York Islanders
Buffalo Sabres SPREAD 1.5 -214 AVG SPREAD W%: 50.16 ROI: -2.85
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
180 -1.5 SPREAD New York Islanders AVG SPREAD W%: 51.19 ROI: -0.54
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 ATS Winners W%: 50.55 ROI: -2.18 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Denny the Dog W%: 60.16 ROI: 20.7
Buffalo Sabres MONEY 118 AVG MONEY W%: 49.65 ROI: -3.89
The Prez W%: 49.65 ROI: -3.89
New York Islanders MONEY -136 AVG MONEY W%: 50.08 ROI: -3.21
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97
OVER 5.5 -105 AVG OVER W%: 49.84 ROI: -3.67
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
UNDER O 5.5 -110 AVG UNDER W%: 48.97 ROI: -5.56
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Mike Neri W%: 50 ROI: -4.99 Computer 900 W%: 45.2 ROI: -12.83


Buffalo Sabres 0 FirstPeriod 2 New York Islanders
Buffalo Sabres SPREAD 0.5 -220 AVG SPREAD W%: 50.12 ROI: -2.76
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76
180 -0.5 SPREAD New York Islanders AVG SPREAD W%: 49.31 ROI: -4.31
ASI W%: 49.31 ROI: -4.31
Buffalo Sabres MONEY 106 AVG MONEY W%: 49.8 ROI: -3.63
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54
New York Islanders MONEY -127 AVG MONEY W%: 50.84 ROI: -1.33
Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97
OVER 1.5 -100 AVG OVER W%: 49.27 ROI: -4.9
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28
UNDER O 1.5 -120 AVG UNDER W%: 49.6 ROI: -4.21
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8


Buffalo Sabres 0 SecondPeriod 0 New York Islanders
Buffalo Sabres SPREAD 0.5 -205 AVG SPREAD W%: 50.28 ROI: -2.62
Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62
162 -0.5 SPREAD New York Islanders AVG SPREAD W%: 49.32 ROI: -4.79
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06
Buffalo Sabres MONEY 106 AVG MONEY W%: 49.61 ROI: -4.13
Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13
New York Islanders MONEY -129
OVER 1.5 -147
UNDER O 1.5 124 AVG UNDER W%: 51.1 ROI: -0.68
Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68


Buffalo Sabres 0 ThirdPeriod 1 New York Islanders
Buffalo Sabres SPREAD 0.5 -187 AVG SPREAD W%: 50.13 ROI: -3.37
152 -0.5 SPREAD New York Islanders AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -2.83
Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62
Buffalo Sabres MONEY 105 AVG MONEY W%: 51.1 ROI: -0.68
Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68
New York Islanders MONEY -126 AVG MONEY W%: 50.13 ROI: -2.62
Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62
OVER 1.5 -155 AVG OVER W%: 50.46 ROI: -2.43
The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89
UNDER O 1.5 130 AVG UNDER W%: 49.63 ROI: -4.01
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49