Soccer Italian Serie A
Sunday, November 6th 2022 09:00
Finished
0 Game 2
Sampdoria SPREAD 0.50 -107 AVG SPREAD W%: 49.07 ROI: 7.11
K.G. (Trademarked Name) W%: 48.06 ROI: 7.07 JR STEVENS W%: 47.71 ROI: 5.33 Bones W%: 48.09 ROI: 6.51 Blazer W%: 46.92 ROI: 3.24 Atlantic Sports W%: 47.57 ROI: 6.2 ASL Sports Group W%: 49.33 ROI: 12.58 ARTHUR Ralph W%: 48.53 ROI: 7.36 Mr. East W%: 56.38 ROI: 8.59
Fiorentina SPREAD -0.50
Sampdoria MONEY 352
AVG MONEY W%: 50.65 ROI: 6.52
Las Vegas Hilton Contest W%: 48 ROI: 4.77 Atlantic Sports W%: 47.57 ROI: 6.2 Mr. East W%: 56.38 ROI: 8.59
Fiorentina MONEY -115
AVG MONEY W%: 57.68 ROI: 28.17
Legit Picks W%: 46.76 ROI: 3.09 Just Cover Baby W%: 47.98 ROI: 7.2 Don Wallace Sports W%: 65.79 ROI: 67.82 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.2 ROI: 34.59
OVER 2.50 101
AVG OVER W%: 48.21 ROI: 6.96
Pickens Pick W%: 48.51 ROI: 6.74 Late Winners W%: 47.75 ROI: 4.89 Charlotte Sports W%: 48.85 ROI: 7.74 Blazer W%: 46.92 ROI: 3.24 Atlantic Sports W%: 47.57 ROI: 6.2 ASL Sports Group W%: 49.33 ROI: 12.58 ARTHUR Ralph W%: 48.53 ROI: 7.36
UNDER O 2.50 -126
AVG UNDER W%: 47.89 ROI: 5.99
Players Choice W%: 47.66 ROI: 6.15 KBHoops W%: 46.78 ROI: 2.41 Bill Bailey W%: 50.35 ROI: 12.35 Asian Executive W%: 46.95 ROI: 2.72 Art Aronson W%: 47.78 ROI: 6.7 Andy Fanelli W%: 47.83 ROI: 5.63
DRAWLINE 252
AVG DRAWLINE W%: 47 ROI: 3.84
Playbook W%: 45.72 ROI: 0.8 PickTheRightBet W%: 47.57 ROI: 5.05 Lee Earnest W%: 46.28 ROI: 2.41 Bob Balfe W%: 47.53 ROI: 6 Bill Hilton W%: 47.21 ROI: 3.43 Big Punk W%: 47.7 ROI: 5.36

0 FirstHalf 1
Sampdoria SPREAD 0.00 0
Fiorentina SPREAD 0.00
Sampdoria MONEY 380
Fiorentina MONEY 164
OVER 1.00 -103
UNDER O 1.00 -125
DRAWLINE 119