National Basketball Association
Monday, November 28th 2022 19:40
Finished
109 Game 102
Brooklyn Nets SPREAD -12.0 -110 AVG SPREAD W%: 65.16 ROI: 28.13
Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 John Ryan W%: 69.14 ROI: 32.3 allan desrosiers W%: 68.38 ROI: 31.12 #1 Sports W%: 68.21 ROI: 30.79 ASL Sports Group W%: 49.24 ROI: 12.68
Orlando Magic SPREAD 12.0
Brooklyn Nets MONEY -721
AVG MONEY W%: 68.06 ROI: 30.64
PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Joseph D'Amico W%: 68.71 ROI: 31.72 C.D. (Trademarked Name) W%: 68.33 ROI: 30.86 Andrew Lange W%: 68.1 ROI: 30.82 401K Sports W%: 67.93 ROI: 30.35
Orlando Magic MONEY 500
AVG MONEY W%: 67.69 ROI: 29.75
Pointwise W%: 67.74 ROI: 30.51 Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Cappers Access W%: 67.17 ROI: 27.78 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 ATS Insider Picks W%: 68.57 ROI: 31.46 ALAN HARRIS W%: 67.04 ROI: 28.25
OVER 224.0 -110
AVG OVER W%: 64.41 ROI: 25.61
Pointwise Phone Service W%: 67.58 ROI: 29.14 PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 C.J. (Trademarked Name) W%: 68.12 ROI: 31.51 Bryan Leonard W%: 68.4 ROI: 30.96 Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 ATS Lock Club W%: 68.3 ROI: 31.54 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Accuscore W%: 65.86 ROI: 25.98 A&I Service W%: 65.16 ROI: 25.1 A.R. (Trademarked Name) W%: 67.42 ROI: 29.88 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 401K Sports W%: 67.93 ROI: 30.35 ASL Sports Group W%: 49.24 ROI: 12.68 Brandon Lang W%: 47.35 ROI: 4.12 Ken Thomson W%: 55.32 ROI: 6.13
UNDER O 224.0 -110
AVG UNDER W%: 65.74 ROI: 28.21
Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 Pointwise W%: 67.74 ROI: 30.51 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 4 Seasons W%: 67.72 ROI: 30.32 Vegas Steam W%: 74.19 ROI: 42.03 PlatinumPlaysWin W%: 47.51 ROI: 4.62

52 FirstHalf 51
Brooklyn Nets SPREAD -7.0 -115
Orlando Magic SPREAD 7.0
Brooklyn Nets MONEY -375
Orlando Magic MONEY 298
OVER 115.0 -115
UNDER O 115.0 -105

23 FirstQuarter 28
Brooklyn Nets SPREAD -4.0 -110
Orlando Magic SPREAD 4.0
Brooklyn Nets MONEY -240
Orlando Magic MONEY 190
OVER 57.0 -112
UNDER O 57.0 -107

29 SecondQuarter 23
Brooklyn Nets SPREAD -3.0 -112
Orlando Magic SPREAD 3.0
Brooklyn Nets MONEY -206
Orlando Magic MONEY 160
OVER 56.5 -117
UNDER O 56.5 -112

35 ThirdQuarter 25
Brooklyn Nets SPREAD -3.0 -112
Orlando Magic SPREAD 3.0
Brooklyn Nets MONEY -216
Orlando Magic MONEY 164
OVER 55.5 -112
UNDER O 55.5 -117

22 FourthQuarter 26
Brooklyn Nets SPREAD -2.0 -112
Orlando Magic SPREAD 2.0
Brooklyn Nets MONEY -157
Orlando Magic MONEY 128
OVER 54.0 -112
UNDER O 54.0 -117

Top 20 National Basketball Association Ranking
69.17
67.96
67.68
67.35
67.32
67.01
66.58
66.53
66.52
Last Minute Events...