NCAA College Basketball Friday, January 14th 2022 @ 21:00 Finished
Illinois 68 Game 53 Michigan
Illinois SPREAD -9.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.82 ROI: -3.89
Cam Owens W%: 49.27 ROI: -4.85 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43
-109 9.0 SPREAD Michigan AVG SPREAD W%: 50.19 ROI: -2.71
Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 Dom The Dominators Picks W%: 51.42 ROI: 2.29
Illinois MONEY -452 AVG MONEY W%: 50.18 ROI: -3.14
Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5
Michigan MONEY 342 AVG MONEY W%: 49.51 ROI: -4.15
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43
OVER 144.0 -107 AVG OVER W%: 50.05 ROI: -3.25
Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
UNDER O 144.0 -111 AVG UNDER W%: 51.76 ROI: 1.36
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Tampa Sports W%: 50.43 ROI: -2.81 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Superdog Sports W%: 53.41 ROI: 5.87 Fairway Jay W%: 51.34 ROI: 0.06 Brett Atkins W%: 53.95 ROI: 8.95


Illinois 26 FirstHalf 22 Michigan
Illinois SPREAD -5.0 -109 AVG SPREAD W%: 49.5 ROI: -4.14
Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
-109 5.0 SPREAD Michigan AVG SPREAD W%: 50.11 ROI: -3.37
Trace Adams W%: 49.72 ROI: -4.39 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36
Illinois MONEY -300 AVG MONEY W%: 49.44 ROI: -4.29
Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29
Michigan MONEY 250 AVG MONEY W%: 50.28 ROI: -2.77
Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77
OVER 68.0 -110 AVG OVER W%: 49.47 ROI: -4.21
Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
UNDER O 68.0 -110 AVG UNDER W%: 50.18 ROI: -3.01
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77