American Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 19:05 Finished
Providence Bruins 5 Game 1 Hartford Wolf Pack
Providence Bruins SPREAD -1.5 210 AVG SPREAD W%: 50.6 ROI: -0.8
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94 Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25 Tampa Sports- Best Bets W%: 49.11 ROI: -0.16 Great Lakes Sports W%: 55.12 ROI: 12.06
-280 1.5 SPREAD Hartford Wolf Pack AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -2.74
Trev Bass W%: 49.27 ROI: -5.02 The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Tony Wright W%: 50 ROI: 0.74
Providence Bruins MONEY -120 AVG MONEY W%: 50.35 ROI: -1.44
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01 Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25
Hartford Wolf Pack MONEY -100 AVG MONEY W%: 49.4 ROI: -4.86
The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03
OVER 5.5 -104 AVG OVER W%: 50.07 ROI: -1.69
Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 StatFox Situation W%: 50.41 ROI: -2.47 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36 BigFella W%: 50.72 ROI: -2.38 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18 SPORTS LOCKSMITH W%: 47.14 ROI: 1.48
UNDER O 5.5 -125 AVG UNDER W%: 49.99 ROI: -3.13
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Rob Veno W%: 49.34 ROI: -4.48 Mike Lundin W%: 51.2 ROI: -1.17 Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14 ASI W%: 49.46 ROI: -4.43 Tony Wright W%: 50 ROI: 0.74


Providence Bruins 1 FirstPeriod 0 Hartford Wolf Pack
Providence Bruins SPREAD -0.5 170 AVG SPREAD W%: 50.62 ROI: -1.99
NY Sports Exchange W%: 50.62 ROI: -1.99
-230 0.5 SPREAD Hartford Wolf Pack AVG SPREAD W%: 50.09 ROI: -3.43
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
Providence Bruins MONEY -125 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -2.94
Scotty Steeler W%: 50.24 ROI: -2.94
Hartford Wolf Pack MONEY -104 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -3.25
Brad Diamond W%: 50.1 ROI: -3.25
OVER 1.5 -115 AVG OVER W%: 49.75 ROI: -3.9
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9
UNDER O 1.5 -115 AVG UNDER W%: 50.57 ROI: -3.05
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05


Providence Bruins 2 SecondPeriod 1 Hartford Wolf Pack
Providence Bruins SPREAD -0.5 155 AVG SPREAD W%: 50.29 ROI: -3.15
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
-210 0.5 SPREAD Hartford Wolf Pack
Providence Bruins MONEY -125 AVG MONEY W%: 50.16 ROI: -3.19
Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
Hartford Wolf Pack MONEY -104
OVER 1.5 -160 AVG OVER W%: 49.86 ROI: -3.03
MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03
UNDER O 1.5 120


Providence Bruins 2 ThirdPeriod 0 Hartford Wolf Pack
Providence Bruins SPREAD -0.5 150
-200 0.5 SPREAD Hartford Wolf Pack
Providence Bruins MONEY -125
Hartford Wolf Pack MONEY -104
OVER 1.5 -160 AVG OVER W%: 50.8 ROI: -2.47
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47
UNDER O 1.5 120