American Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 19:00 Finished
Grand Rapids Griffins 3 Game 2 Manitoba Moose
Grand Rapids Griffins SPREAD -1.5 215 AVG SPREAD W%: 49.93 ROI: -3.43
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15
-290 1.5 SPREAD Manitoba Moose AVG SPREAD W%: 50.43 ROI: -1.96
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 Vegas Sports Insiders W%: 50.51 ROI: -2.47 Sports One W%: 49.71 ROI: -4.44 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14
Grand Rapids Griffins MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.75 ROI: -3.9
Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9
Manitoba Moose MONEY -104 AVG MONEY W%: 49.87 ROI: -3.73
Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36 Handicapping For Profit W%: 49.97 ROI: -3.49 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
OVER 5.5 -125 AVG OVER W%: 49.73 ROI: -3.67
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Kristy Pennypac W%: 49.42 ROI: -4.5 Wicked Good Wagers W%: 49.99 ROI: -2.79 MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97
UNDER O 5.5 -104 AVG UNDER W%: 50.15 ROI: -3.26
Winners Path W%: 50.57 ROI: -3.05 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Medellin Sports Picks W%: 49.5 ROI: -5.03 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5 Bryan Power W%: 49.5 ROI: -4.14


Grand Rapids Griffins 0 FirstPeriod 1 Manitoba Moose
Grand Rapids Griffins SPREAD -0.5 170 AVG SPREAD W%: 49.57 ROI: -3.87
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87
-230 0.5 SPREAD Manitoba Moose AVG SPREAD W%: 50.65 ROI: -2.41
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Goldsheet W%: 50.51 ROI: -2.36
Grand Rapids Griffins MONEY -120
Manitoba Moose MONEY -110 AVG MONEY W%: 50.8 ROI: -2.47
Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47
OVER 1.5 -125 AVG OVER W%: 49.57 ROI: -3.87
Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87
UNDER O 1.5 -105


Grand Rapids Griffins 1 SecondPeriod 1 Manitoba Moose
Grand Rapids Griffins SPREAD -0.5 160 AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: -3.36
Savannah Sports W%: 49.79 ROI: -3.36
-215 0.5 SPREAD Manitoba Moose AVG SPREAD W%: 49.68 ROI: -4.43
Alatex Themoneyline W%: 49.68 ROI: -4.43
Grand Rapids Griffins MONEY -120 AVG MONEY W%: 49.33 ROI: -5.28
Taylor Sewelmayers W%: 49.33 ROI: -5.28
Manitoba Moose MONEY -110
OVER 1.5 -180
UNDER O 1.5 135 AVG UNDER W%: 49.81 ROI: -4.13
The Hammer W%: 49.35 ROI: -5.07 Michigan Sports Network W%: 50.25 ROI: -2.98 Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34


Grand Rapids Griffins 1 ThirdPeriod 0 Manitoba Moose
Grand Rapids Griffins SPREAD -0.5 155 AVG SPREAD W%: 50.01 ROI: -3.35
M & M handicapping W%: 49.56 ROI: -4.15 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
-210 0.5 SPREAD Manitoba Moose AVG SPREAD W%: 49.84 ROI: -4.34
Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34
Grand Rapids Griffins MONEY -120 AVG MONEY W%: 50.94 ROI: -1.56
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56
Manitoba Moose MONEY -110
OVER 1.5 -170 AVG OVER W%: 50.94 ROI: -1.56
WiseGuys Sportswire W%: 50.94 ROI: -1.56
UNDER O 1.5 130 AVG UNDER W%: 49.84 ROI: -4.34
Bankroll Sports W%: 49.84 ROI: -4.34